Nesprávný postup pojišťovny Kooperativa

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak postupovat u stanovení správné délky trvání pracovní neschopnosti u pracovního úrazu. Úraz se stal v srpnu 2013, pracovní neschopnost trvala do srpna 2014, poté byla neschopnost ukončena a zaměstnanec nastoupil do starobního důchodu. V průběhu trvání pracovní neschopnosti v říjnu 2013 byla uzavřena pobočka, kde zaměstnanec pracoval, pracovní místo zrušeno, zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvodů s vyplacením náležitého odstupného. V rámci odškodnění jsme vypočítali celkovou částku z náhrady bolestného, ušlého výdělku po celou dobu pracovní neschopnosti (1 rok) a nezbytných nákladů vynaložených na léčení. V rámci odškodnění nám Kooperativa oznámila, že délka pracovní neschopnosti neodpovídá diagnóze uvedené lékařem pro účely odškodnění S300, což odpovídá cca 8 týdnům léčení. Požaduje, abychom ušlý výdělek přepočítali. V květnu 2014, dle informací z České správy sociálního zabezpečení, skončila podpůrčí doba. Jakým způsobem postupovat při správném stanovení délky pracovní neschopnosti v tomto případě?

Zde je třeba uvést, že zaměstnavatel nemůže nějakým způsobem zasahovat do délky pracovní neschopnosti postiženého zaměstnance. To je výhradně záležitost jeho ošetřujícího lékaře. Je pravdou, že pojišťovna Kooperativa (i když toto právo jí žádný právní předpis nedává) v poslední době ráda hodnotí zdravotní stav poškozených, délky jejich pracovních neschopností a jejich odškodnění a zaměstnavatelům v podstatě vyhrožuje. Podle ustanovení § 205d) zákona č. 65/1965 Sb. (stále se postupuje podle tohoto § starého zákoníku práce) je však její výhradní povinností uhradit za zaměstnavatele výši škody, jak ji zaměstnavatel stanoví, a nemá dále se zaměstnavatelem diskutovat. Tady doporučuji, abyste se obrátili na ošetřujícího lékaře, aby podrobněji doložil důvod délky pracovní neschopnosti a to zaslali Kooperativě. Nakonec by mohlo dojít k tomu, že byste se museli s Kooperativou soudit. Posledním řešením je stěžovat si na jejich postup guvernérovi České národní banky, který nad nimi ze zákona vykonává dohled.

Autor článku: 

Komentáře

Střet zájmů

02.03.2015 - 10:36 Radoslav Vlasák
Paní doktorka Dandová odkazuje v závěru odpovědi na možnost zaměstnavatele se s pojišťovnou v popsaném případě soudit. Samozřejmě - jenomže je v tom "háček", který už víc jak 20 let nikomu nevadí. Spočívá v tom, že u téže pojišťovny má firma většinou pojištěno kromě úrazového pojištění i všechno ostatní (podnikatelské riziko, skladové zásoby, povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel atd.), protože jednak na našem trhu zase až tolik pojišťoven není, jednak je to z administrativního hlediska určitě praktičtější. A tady nastává zřejmé riziko, že bude-li se firma s pojišťovnou soudit ohledně úrazového pojištění (a bude-li navíc v takovém soudním sporu úspěšná), může jí to pojišťovna "vrátit" u všech dalších (již zmíněných) produktů. Proto se některé firmy uchylují k přesvědčování poškozeného zaměstnance, že o neuznání úrazu jako pracovního či o zkrácení jeho zákonných nároků rozhodla "úrazová" pojišťovna, a soudit se s ní si nedovolí. Tím méně pak dotyčný zaměstnanec se svým zaměstnavatelem. Málokterý zaměstnanec je přitom natolik informovaný, aby věděl, že za náhradu škody z pracovního úrazu či nemoci z povolání odpovídá výhradně zaměstnavatel, a že rozhodnutí o uznání úrazu jako pracovního a o výši náhrady škody je pouze na něm (případně na soudu). Nejsou-li pak ve firmě odbory, které by se za zaměstnance postavily, či neporadí-li mu někdo problematiky skutečně znalý... Je proto s podivem, že jednou z uvažovaných variant nově koncipovaného úrazového pojištění zaměstnanců je převod tohoto pojištění plně do komerční sféry, aniž by na tento evidentní střet zájmů byl brán zřetel. On to přece nakonec stejně nejspíš "odnese" právě ten poškozený zaměstnanec.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail