Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Rád bych se zeptal, jestli nám může zaměstnavatel takto stanovit rozpis pracovní doby. Pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 s půlhodinovou přestávkou, sobota a neděle od 6.00 do 10.00 hodin. Další týden zase pondělí až pátek 6.00 až 16.00 hodin a sobota, neděle volno. Tak se to bude pořád opakovat každých 14 dní, tj. 12 dní pracovat a 2 dny volno.

Zákoník práce stanoví pravidla pro rozvrhování pracovní doby. Maximální délka stanovené týdenní pracovní doby může být zaměstnavatelem stanovena nejvýše na 40 hodin a délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Týdnem se pro účely zákoníku práce rozumí 7 po sobě jdoucích následujících kalendářních dnů. Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu má činit nejméně 35 hodin. Zákoník práce připouští snížení nepřetržitého odpočinku v týdnu, nejméně na 24 hodin. Jde o případy zaměstnání v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, při práci přesčas, v zemědělství, ve veřejném stravování, kulturních zařízeních, telekomunikačních a poštovních službách, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a u technologických procesů, které nemůžou být přerušeny. Pokud zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, že doba nepřetržitého odpočinku je z výše uvedených důvodů zkrácena pod limit 35 hodin až do limitu 24 hodin, poskytne se zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období dvou týdnu činila délka odpočinku celkem alespoň 70 hodin. Tj. např. 24 hodin + 35 hodin + 11 hodin (zkrácený odpočinek v předcházejícím odpočinku) = 70 hodin.

Z výše uvedených informací vyplývá, že rozpis, který jste ve svém dotazu uvedl, tomu neodpovídá.

Ještě poznámka: u mladistvých zaměstnanců doba nepřetržitého odpočinku v týdnu má činit nejméně 48 hodin.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail