Nepřetržitý odpočinek mezi směnami

Dotaz byl publikován v týdeníku Sondy č. 5/2007

Pracuji u organizace na stanovenou týdenní pracovní dobu. Od 2.1.2007 mám u tohoto zaměstnavatele ještě dohodu o pracovní činnosti, která samozřejmě zasahuje především do nepřetržitého odpočinku mezi směnami. Konkrétně je to tak, že pracovní doba v pracovním poměru je od 7.00 hod. do 19.00 hod. a dohoda o pracovní činnosti se vztahuje na dobu od 19.00 hod. do 7.00 hod. Posuzuje se tento odpočinek samostatně v rámci každého pracovněprávního vztahu, nebo je třeba to počítat dohromady?

Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů se samozřejmě posuzují samostatně. Zde je nutné uvést, že práce vykonávané v dohodě o pracovní činnosti musí být jinak druhově vymezeny, tj. musí se jednat o jiný druh práce, než který vykonáváte v pracovním poměru. Protože vaše směna činí 12 hodin, musí se jednat o nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. V rovnoměrně rozvržené pracovní době délka směny nesmí přesáhnout 9 hodin. Přestože to zákoník práce nezakazuje, je nutné váš případ řešit i s ohledem na povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V § 101 odst. 1 ZP je uvedeno, že "zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce", a dále je v § 103 odst. 1 písm. a) ZP uvedeno: "Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti." Vzhledem k tomu, že zaměstnavateli je známo, že pracujete 24 hodin denně, měl by samozřejmě k této závažné skutečnosti přihlédnout a řešit ji tak, aby vám byl výše uvedený odpočinek poskytnut skutečně, nikoliv pouze formálně. V závěru bude vhodné zde ještě uvést, že podle § 79 odst. 2 písm. d) ZP stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců mladších než 18 let nesmí překročit 30 hodin ve svém souhrnu, tj. pracovní doba se zde sčítá ve všech pracovněprávních vztazích, a to i u jiných zaměstnavatelů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail