Nepochopení ustanovení o nepřetržitém odpočinku

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji v nepřetržitém provozu a mám otázku ohledně odpočinku mezi dvěma směnami. V zákoníku práce se píše: „Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin. Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku." Mé směny jsou následující: 19.5. - volno; 20.5. - 14:05 - 22:00; 21.5. - 7:40 - 19:25; 22.5. - 5:10 - 11:45; 23.5. - volno. Jestli chápu výše uvedený výňatek za zákoníku práce správně, měl mi být odpočinek na směnu 22.5. prodloužen o 1 hodinu 20 minut. Namísto toho nedosahuje ani 11 hod. Zaměstnavatele jsem na toto upozornil a po 14 dnech ignorace jsem ho upozornil ještě jednou. Odpovědí mi bylo, že směny jsou dle zákoníku práce a není třeba nic měnit. Nejsem si teď jist, kdo z nás nechápe ustanovení o nepřetržitém odpočinku.

Abych mohla posoudit celou věc objektivně, musela bych vidět celý Váš harmonogram na vyrovnávací období. Osobně se ale divím, že zaměstnavatel stanoví začátek směny na 7:40 nebo 5:10 hod. Takový postup je přinejmenším neobvyklý, v takovém harmonogramu se mu špatně počítá jak odpracovaná doba, tak nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu. Proto předem zdůrazňuji, že pro posouzení nepřetržitého odpočinku mezi směnami je rozhodující harmonogram směn, jak jej sestavil zaměstnavatel a ne okamžik začátku a konce směny, jak zaměstnanec zaevidoval svůj příchod/odchod na/z pracoviště v evidenci pracovní doby.

Jinak obecně platí, že nepřetržitý odpočinek mezi směnami je dobou odpočinku, dobou určenou hlavně k regeneraci pracovních sil zaměstnance. Jedná se o kogentní právní úpravu, kterou je zaměstnavatel povinen respektovat při tvorbě harmonogramu směn. Ustanovení § 363 zákoníku práce (ZP) zde nelze aplikovat. Zásadou je, že zaměstnavatel je povinen poskytnout každému zaměstnanci tuto dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Stanovení minimálního odpočinku mezi dvěma směnami se vztahuje pouze na pracovní poměr, v němž se pracovní doba rozvrhuje. Sjednal-li zaměstnanec několik pracovních poměrů, posuzují se práva a povinnosti z nich vyplývající samostatně, i pokud jde o rozvržení pracovní doby. Tato úprava neplatí ani pro výkon na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami může být zkrácen z důvodů vypočtených taxativně v § 90 ZP až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Práce, u nichž je zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi směnami možné, vymezuje § 90 ZP jednak podle typu pracovního režimu, výjimečností (mimořádností) charakteru práce či druhu vykonávané práce. Jako nejrozsáhlejší výjimku lze pro účely zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi směnami z důvodu výše uvedené potřeby výkonu práce použít nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a právo nařídit práci přesčas.

Ve Vašem případě by měla pomoci odborová organizace, pokud u Vás působí, protože té přísluší projednávat se zaměstnavatelem veškerá opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby (§ 99 ZP). Pokud u Vás odbory nepůsobí, pak byste se musel obrátit na příslušný oblastní inspektorát práce (kontakt nalezneme na www.suip.cz), protože to je jediný orgán, který Vám může účinně pomoci zjednat nápravu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail