(Ne)bezpečný svět chemie

Mezi časté úrazy dětí patří otravy, popáleniny (vč. chemických) nebo poleptání. Příčinou těchto závažných důsledků jsou právě chemické látky. Chemické látky jsou všude kolem nás a v každém výrobku, který kupujeme. Jsou užitečné, ale zároveň i nebezpečné. Téma nebezpečnosti chemických látek je tématem další z dětských výtvarných soutěží pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů.

Děti by se neměly dostávat do styku s chemickými výrobky, a už vůbec ne s těmi, které podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí klasifikujeme jako  nebezpečné chemické látky. Právě vzhledem ke škodlivým účinkům nebezpečných chemických látek a obecně k rizikům, která představují pro zdraví člověka (a v některých případech také pro životní prostředí), je třeba, aby se dětem dostávalo kvalifikovaného poučení o nebezpečnosti těchto látek a o potřebě správného chování. Je důležité, aby si co nejdříve uvědomily, co jim může hrozit a jak se vyvarovat nepříjemných a mnohdy fatálních následků.

Téma soutěže (NE)bezpečný svět chemie vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2018 - 2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Cílem je zvýšit povědomí o nebezpečných látkách a o rizicích, která představují, a věnovat pozornost účinnému řízení rizik a osvědčeným (a správným) postupům při zacházení s těmito látkami.

Soutěž pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které nad soutěží již tradičně převzalo záštitu. Mladí umělci budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let. Své práce mohou přihlašovat do 29. března 2019.

Doručené soutěžní práce zhodnotí odborná porota složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu inspekce práce, Českomoravské konfederace odborových svazů a organizátora soutěže. Výsledky soutěže budou zveřejněny dne 14. 5. 2019 v 10 hodin v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 1, Praha 1. Zde budou předány hodnotné ceny pěti vítězům v každé kategorii. Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

Více informací bude možné najít na http://skoly.vubp.cz/soutez_chemie.php.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail