Nástroj pro hodnocení rizik

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat možnost poškození zdraví zaměstnanců nebo životního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací.

Co rozumíme pod pojmem hodnocení rizik?

Hodnocením rizik se míní proces vyhodnocení rizik hrozících pro bezpečnost a zdraví pracovníků kvůli nebezpečí na pracovišti.

Co je smyslem hodnocení rizik?

Hodnocení rizik je vyžadováno celou řadou evropských směrnic týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádět hodnocení je ale správnou praxí i bez zákonných požadavků, protože umožňuje konat účinná opatření k ochraně zdraví pracovníků. Proces prevence nehod začíná snížením, případně úplným odstraněním možných rizik, pokračuje provedením kolektivních preventivních opatření a až jako poslední možnost přicházejí na řadu řešení pomocí osobních ochranných prostředků. Díky stanovení nebezpečí a vyhodnocení rizik by měli být zaměstnavatel nebo osoba pověřená řízením práce schopni:

  • učinit rozhodnutí o požadovaných ochranných opatřeních a zohlednit tak příslušné právní požadavky,
  • kontrolovat, zda jsou zavedená opatření odpovídající,
  • upřednostnit jakákoli další opatření, která jsou považována za potřebná,
  • prokázat (pracovníkům nebo regulačním orgánům), že bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků byly erudovaně posouzeny,
  • zjistit, zda se v úrovni ochrany pracovníků dosáhlo zlepšení.

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik by mělo odpovídat nebezpečím, rizikům a možnému poškození. Rozsáhlý chemický závod bude mít pravděpodobně velice technický systém hodnocení, kdežto malý podnik vykonávající činnosti představující nízká rizika potřebuje jasný a jednoduchý systém.

Hodnocení rizik by mělo:

  • stanovit nebezpečí,
  • stanovit, kteří pracovníci jsou těmito riziky potenciálně ohroženi,
  • odhadovat související rizika,
  • zvážit, zda lze tato rizika odstranit, a pokud ne,
  • rozhodovat o případných dalších opatřeních potřebných pro prevenci nebo snížení rizik.

Chcete-li získat další informace, stáhněte si níže přiložený dokument. 

ikonka pdf  Nástroj pro hodnocení rizik (2,41 MB)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail