Náhlá bolest v koleni v šatně. Je to pracovní úraz?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Náš zaměstnanec pracuje jako operátor výroby. V minulosti se léčil, a byl i operovaný, kvůli obtížím s kolenními vazy. Při převlékání v šatně do firemního oblečení a obuvi ucítil náhle bolest v koleni a nebyl schopen dále pokračovat v úkonech. Byl převezen na lékařské ošetření. Lze toto považovat za pracovní úraz?

Ano, i v tomto případě jde o pracovní úraz. Definice pojmu pracovní úraz (§ 271k ZP) „Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“ je tady naplněna. K úrazu došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů – zaměstnanec se oblékal do pracovního oděvu a došlo k němu nezávisle na vůli zaměstnance náhlým působením zevních vlivů.

Sama skutečnost, že se zaměstnanec v minulosti léčil s kolenními vazy, nic nemění na tom, že se jedná o pracovní úraz. Historickým základem konstantní judikatury týkající se otázky, co je a co není pracovní úraz, je judikát NS 4 Cz 88/61 (Rc 1/963), z kterého pro Vaše potřeby cituji pouze část „…Existence určitého chorobného stavu, byť latentního, nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a jím vyvolaným následným stavem je přímá příčinná souvislost, a že tedy vyvolání tohoto chorobného stavu bylo způsobeno jako jednou z hlavních příčin, které je vyvolaly, pracovním úkonem zaměstnance, při jehož provádění k němu došlo. Na tom nemůže ničeho měnit skutečnost, že na vznik poškození zdraví vyvolaného úrazovým dějem spolupůsobily i jiné vnitřní faktory, vrozené nebo získané, jež vyvolávají pro organismus neobvyklé podmínky, jako je tomu u disposice vyvolané dříve vzniklým chorobným stavem.

Z toho tedy vyplývá, že latentní chorobný stav (dřívější operace kolen) nemůže vyloučit závěr, že se jedná o pracovní úraz za situace, když k poškození zdraví došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Na BOZPinfo jsme již před časem řešili obdobné pracovní úrazy, ke kterým došlo při vstávání z WC mísy apod. V tomto směru je odpovědnost zaměstnavatele za úraz velice široká.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail