Může zaměstnavatel kouření na pracovišti povolit?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Všude se dočítám, že zaměstnavatel může postihovat zaměstnance za porušení zákazu kouření na pracovišti. Já mám jiný problém. Zaměstnavatel oficiálně kouřit na pracovišti dovoluje. Při posledním školení bezpečnosti práce školitel uvedl, cituji: "Važte si toho, že zde smíte kouřit, ačkoliv je majitel nekuřák." Co hrozí zaměstnavateli? Předpokládám, že porušuje zákon.

Zákoníkem práce jsou upraveny dvě povinnosti týkající se kouření na pracovištích zaměstnavatele. V první řadě je uložena ustanovením § 103 odst. 1 písm. l) zaměstnavateli povinnost "zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy". V současné době je tím zvláštním právním předpisem zejména zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. V § 8 tohoto zákona jsou uvedena místa, na kterých je zakázáno kouřit. Jedná se převážně o veřejné a veřejnosti přístupné prostory (dopravní prostředky, zdravotnická a kulturní zařízení, školy a další). Jsou to ale také prostory, kde jsou pořádána pracovní jednání. Jestliže zaměstnavatel umožní kouření na místech, na nichž je kouření tímto zákonem zakázáno, dopouští se správního deliktu, za který mu hrozí pokuta od 5000 Kč až do 50 000 KČ.

Z dalších právních předpisů, kde je upraven zákaz kouření na určených místech nebo za určitých podmínek, který musí zaměstnavatel dodržet, je to např. vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin.

Netýká-li se zákaz kouření, uložený zvláštním právním předpisem, pracovišť zaměstnavatele, je na zaměstnavateli zda kouření na svých pracovištích povolí nebo zakáže, případně zda stanoví podmínky, za jakých se na jeho pracovištích smí kouřit (vymezení míst apod.).

Zaměstnanci ukládá povinnost zákoník práce v § 106 odst. 4 písm. e), podle kterého je povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Neplněním této povinnosti se zaměstnanec dopouští porušení povinností vyplývajících z právních předpisů. V tomto případě není vyloučena liberalizace, pokud se na tom kuřák s nekuřákem dohodnou.

Autor článku: 

Komentáře

povinost zaměstnance

21.08.2013 - 09:48 Jiří Krejčí
Je nutné si připomenout i jednu ze základních povinností zaměstnance uvedenou v § 106 ZP, odst.4, písm e: ...... a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.... Dále je v § 102 odst 1 stanovena povinnost zaměstnavatele .....vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ..... Zaměstnavatel může povolit kouření, ale měl by vymezit kritéria tak, aby nebyli na zdraví ohroženi nekuřáci. Kromě toho je nutno brát na zřetel předpisy týkající zabezpečení požární ochrany a požární prevence.

Elektronické cigarety

11.09.2013 - 10:21 Světlana Fedorková
Dobrý den, ráda bych zjistila, jak to je s kouřením elektronických cigaret na pracovišti. Můžete mi na to prosím odpovědět? Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail