Může registr rizik na stavbě vytvořit koordinátor?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková.

Může registr rizik na stavbě vytvořit koordinátor? Odborná způsobilost koordinátora a odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO v BOZP) jsou dvě rozdílné věci. Podle názoru inspektorů z oblastního inspektorátu práce koordinátor, pokud není zároveň OZO v BOZP, nemůže zpracovávat dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocení rizik. Lze se zeptat i jinak: "Může koordinátor být zároveň OZO v BOZP pro stavebnictví?" Chápu, že v jiné oblasti to nejde.

Koordinátor (i kdyby měl také osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik), tak nevytváří na dané stavbě registr rizik, protože tuto povinnost mají jednotliví zhotovitelé na stavbě. Koordinátor obdrží registry rizik od zhotovitelů na dané stavbě, které jsou základem pro koordinaci opatření k zajišťování bezpečné a zdravotně nezávadné práce na dané stavbě, kterou koordinátor má povinnost zajišťovat. Včetně zpracování plánu v přípravě, který se v etapě realizace aktualizuje.

Autor článku: 

Komentáře

Dotaz je možná chybně

01.06.2016 - 15:46 Karel Novák
Dotaz je možná chybně formulován. Samotný pojem "registr rizik" je paskvil. Zhotovitelé mají za povinnost: "nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění". Zato koordinátor pro přípravu stavby má v povinnostech mimo jiné toto: "bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti". Otázka zní, co tedy má předat konkrétně koordinátor v přípravě stavby zhotoviteli, projektantovi když ne rizika (registr rizik chcete-li)?

P.S.

01.06.2016 - 15:55 Karel Novák
P.S. Dle mého názoru, je odborně způsobilá osoba pro činnosti koordinátora BOZP na staveništi schopna a kompetentní vyhledávat, hodnotit a zpracovávat rizika stejně jako OZO v prevenci rizik aniž by musela vlastnit osvědčení k prevenci rizik. Jelikož odborné předpoklady pro výkon koordinátora na staveništi vycházejí z prevence rizik a přesahují je v oblasti stavebnictví a dalších.

Docela bych se přikláněl k

31.07.2016 - 13:14 Radoslav Vlasák
Docela bych se přikláněl k náhledu, že rizika na staveništi by měl umět zodpovědně posoudit i koordinátor BOZP - jak jinak by potom mohl koordinovat činnosti jednotlivých zhotovitelů. Tito zhotovitelé mu svá hodnocení rizik sice předají, ale hlavně on je (či by měl být) schopen a kvalifikován k tomu, aby vyhodnotil i možný vzájemný průnik těchto rizik a vznik eventuálních dalších - praktici vědí, co mám na mysli. A navíc - ani hodnocení rizik ze strany zmíněných zhotovitelů nemusí nutně být "bez poskvrnky", čili je zase zejména na koordinátorovi, aby případné nedostatky odhalil a zajistil nápravu (samozřejmě ve spolupráci s OZO tzv. hlavního zhotovitele).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail