Může plán BOZP aktualizovat odborně způsobilá osoba v prevenci rizik?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce.

Zadavatel stavby požaduje po zhotoviteli, cituji: "V případě změny podmínek v provádění stavebně montážních prací majících vliv na zajištění BOZP je povinností zhotovitele provést aktualizaci plánu BOZP." V témže dokumentu zadavatele je pak uváděno, že odpovědnost za doplnění (aktualizaci) plánu BOZP má projektant a odborně způsobilá osoba zhotovitele. Dotazy k požadavkům zadavatele zní:

  1. Je oprávněna odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik doplňovat a aktualizovat plán BOZP stavby, když není oprávněna plán BOZP zpracovávat?
  2. Může zadavatel nařídit zhotoviteli, aby zajistil provedení aktualizace plánu BOZP osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik?

Domnívám se, že požadavkem zadavatele dochází k porušení odst. 2 § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedeno: "Plán zpracovává koordinátor." Podotýkám také, že osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jsou mnohdy v zaměstnaneckém poměru u zhotovitele.

Plán BOZP (definovaný v § 15 odst. 2 zákonaˇč. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je dokument zadaný ke zpracování koordinátorovi zadavatelem stavby. Zpracovaný plán BOZP je pro koordinátora nástrojem pro koordinaci opatření v BOZP jednotlivých zhotovitelů na dané stavbě s cílem bezpečné a zdraví neohrožující výstavby. Vzhledem k platnému znění § 15 odst. 2. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor." Dikce zákonného předpisu neumožňuje, aby změny a aktualizace plánu BOZP prováděla osoba jiná než osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora BOZP. Tedy i v případě, že plán BOZP je zpracováván pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a kde není nutno určit osobu odborně způsobilou k činnostem koordinátora, která by prováděla koordinaci prací na staveništi. I v tomto případě aktualizaci plánu BOZP na staveništi zajišťuje zadavatel stavby u osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Autor článku: 

Komentáře

Aktualizace plánu BOZP zhotovitelem

28.12.2018 - 13:25 Petr Kudláček
Souhlasím s tím, že aktualizace plánu BOZP zajišťuje zadavatel stavby. Ale zakazuje zadavateli nějaký předpis, aby tu aktualizaci smluvně zajistil u zhotovitele? A pro zhotovitele by ji samozřejmě zrealizovala odborně způsobilá osoba, tedy koordinátor - ať už vlastní nebo na smlouvu. Mám za to, že pokud zadavatel není sám koordinátorem, musí jej stejně najmout, a to může jak sám, tak i prostřednictvím jiného subjektu - například zhotovitele. Ve výše uvedeném smluvním ujednání tedy nespatřuji nic protiprávního.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail