Musí zaměstnanec používající firemní vozidlo hlásit v práci, že přišel o řidičák?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková.

Má zaměstnanec, který používá firemní vozidlo, povinnost nahlásit zaměstnavateli, že z nějakého důvodu přišel o řidičské oprávnění, resp. má zaměstnavatel povinnost tyto skutečnosti hlídat? Pokud ano, v jakém předpise je to upraveno?

Zaměstnavatel má zaměstnanci přidělovat práci, která odpovídá jeho schopnostem a zdravotnímu stavu. Schopnost zaměstnance vykonávat práci řidiče je v tomto případě podmíněna dokladem o odborné způsobilosti, tj. platným řidičským oprávněním. Problém v praxi činí situace, kdy zaměstnavatel sám o sobě nemá možnost zjistit, zda řidič o toto oprávnění nepřišel. Je potřeba součinnosti zaměstnavatele se zaměstnancem. Nejlépe písemnou formou si zajistit, že každou změnu (tedy i ztrátu řidičského oprávnění) je zaměstnanec povinen neprodleně oznámit zaměstnavateli.

Autor článku: 

Komentáře

DPŘ

30.08.2015 - 19:40 Zdeněk Vocásek
Hlaseni pozbyti opravneni k rizeni vozidla stejne jako zdravotni zpusobilost ma byt zakotvena zamestnanci v dopravne provozmim radu a pote neni o cem diskutovat.

zákon č. 361/2000 Sb.

01.09.2015 - 13:10 Petr Tartaini
Jen bych si dovolil připomenout povinnosti každého provozovatela vozidla dle § 10 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu: "Provozovatel vozidla nesmí svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3, tj. řídit motorové vozidlo může pouze a) osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel (dále jen "skupina vozidel") uděleného Českou republikou, státem, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "jiný členský stát"), nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu" což znamená, že povozovatel má povinnost tuto skutečnost ověřit vždy před svěřením vozidla.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail