Musí se řidiči referentských vozidel pravidelně přezkušovat?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Náš externí technik BOZP mi řekl, že už nemusí být referentské zkoušky pro řízení služebního motorového vozidla. Nedokázal mi však zdůvodnit proč? My máme zkoušky, ale už je to déle, než 1 rok. Je zde nějaká časová platnost zkoušek?

Jediným obecně závazným právním předpisem o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o pravidelném přezkoušení řidičů je ustanovení § 48 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj platí, že zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení jednou za tři roky je povinna se zúčastnit osoba, která řídí:
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy,
b) vozidlo taxislužby,
c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,
d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, které je jinak pro řidiče referentských vozidel základním bezpečnostním předpisem vedle zákoníku práce, nestanoví pak zvláštní povinnost přezkušování řidičů. Řidič referentského vozidla je zaměstnanec jako každý jiný. Zaměstnavatel musí s ohledem na rizikovost řidičem vykonávané práce ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jím vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel sám musí určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Zákoník práce stanoví, že vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno. Je proto výhradně věcí zaměstnavatele jak četná školení stanoví pro tyto zaměstnance, jaký stanoví obsah těchto školení a jestli určí, že zaměstnanci musí být přezkušováni.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail