Musí řemeslník (OSVČ) také měřit rizikové faktory?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Bc. Pavla Motyčková z Ministerstva zdravotnictví.

Chtěl bych začít podnikat v oboru malování pokojů a renovací koupelen, pracoval bych sám bez zaměstnanců, ze strojů bych používal elektrickou vrtačku. Přečetl jsem si zákon č. 309/2006 Sb. a příslušné paragrafy zákoníku práce, zákon č. 258/2000 Sb. a související nařízení vlády a vyhlášky. V nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, jsou uvedeny rizikové faktory např. zátěž teplem, chladem, chemickými a biologickými činiteli, prachem, hlukem, fyzickou zátěží atd. A podnikatel má povinnost je zjišťovat a měřit a k tomu jsou uvedeny celkem složité metody např. měření teploty kulovým teploměrem, složité měření prašnosti atd. Ale je to napsáno tak, že by se to hodilo spíše pro nějaké velké provozy, kde jsou tyto faktory stejné, např. ve slévárnách. Při renovacích koupelen vzniká hluk při vrtání vrtačkou, ale jen krátkodobě, vzniká prach při bourání obkladaček, při bourání odpadního potrubí by se mohly vyskytnout i biologické faktory, fyzická zátěž, vysoká teplota apod. Pravděpodobně zde žádný faktor rizikový není, ale to se nedá objektivně zjistit bez měření, které by bylo neekonomické a navíc zakázku od zakázky jiné. Pokud by se toto všechno muselo měřit, aby podnikatel neměl problémy při kontrole, tak by to znamenalo nemožnost v těchto činnostech podnikat. Jak se to řeší?

Na dotaz, jak postupovat v případě osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), při zjišťování a měření faktorů pracovních podmínek, jak je upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, když zejména způsoby měření jsou složité a dle vašeho názoru se spíše hodí pro velké provozy, kde se vyskytují stejné faktory pracovních podmínek práce, a práce, které vykonáváte jsou různorodé, závislé na zadání zakázky, sdělujeme následující:

Pokud jde o práce, při nichž se může OSVČ setkat s rizikovými faktory, pak je nutné vycházet primárně z § 12 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, který sice stanoví, že i OSVČ je povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při činnosti nebo poskytování služeb podle § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce, avšak "s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu", tedy přiměřeně. Pokud v tomto případě OSVČ nemá provozovnu a vystavení rizikovým faktorům je krátkodobé a proměnné, máme za to, že je to práce kategorie první, ke které není povinnost provádět měření.

Autor článku: 

Komentáře

Zajímavé je konstatování v

09.07.2012 - 19:42 Norbert Chalupa
Zajímavé je konstatování v předposlední větě dotazu. Skutečně, aby zaměstnavatel, podnikatel atd. neměl problémy nejen při kontrole, musel by provádět k objektivnímu zjištění daných faktorů (hluk, vibrace, prach, atd.) příslušná měření. Dodnes je vtom neskutečný nesoulad v rámci KHS v ČR a jejich územních pracovišť. Spousta výkladů, názorů, pohledů a bude to ještě horší s vazbou na zák. o specifických zdravotních službách, kde se mj. budou periody zdravotních prohlídek zaměstnanců provádět zejména s ohledem na kategorizaci prací. Naprostý nesmysl a bezvýznamnou záležitost vidím v zařazování prací do kategorií u živnostníků, kteří nikoho nezaměstnávají. Komu to u těchto osob prospívá?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail