MPSV chce usnadnit projednávání a schválení novely zákoníku práce, upraví diskutované body

Zdroj: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce odblokovat projednávání novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně. Proto připravilo pozměňovací návrhy, které by měly v zásadních bodech sblížit postoje zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Jde o zásadní novelu, která zlepší postavení zaměstnanců a její schválení patří mezi naše priority. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc požadavkům sociálních partnerů. Věřím, že úpravou některých bodů se v Poslanecké sněmovně podaří usnadnit projednávání a schválení návrhu,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.

Pozměňovací návrhy se týkají těchto oblastí:

  • Dovolená ze čtyř na pět týdnů se prodlouží pouze u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval k 1. lednu příslušného roku nepřetržitě alespoň dva roky.
  • Odborová organizace bude moci požadovat po zaměstnavateli, aby neprodleně přijal opatření k odstranění závad v provozu. V případě, že tyto závady vážně ohrožují život nebo zdraví zaměstnanců, odbory písemně upozorní zaměstnavatele a informují zaměstnance o jejich právu odmítnout takovou práci. Pokud zaměstnanci v práci pokračují, zaměstnavatel bude povinen písemně sdělit odborům i zaměstnancům, že práce je bezpečná. Tímto řešením by byl nahrazen požadavek odborů směřující k vydání pokynu zaměstnavateli k zastavení práce.
  • MPSV podpoří pozměňovací návrhy poslanců Kailové a Opálky, které upravují tzv. home office. Zaměstnanec, který pracuje z domova, má právo na úhradu nákladů spojených s komunikací a dalších nákladů, které mu vznikly při výkonu práce za předpokladu, že je u zaměstnavatele uplatnil.
  • Zvýší se ochrana mzdy zaměstnanců poskytovatele zdravotních služeb tak, že se bude porovnávat i s platovým tarifem zaměstnance, který vykonává práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, dosáhl stejné doby praxe a pobírá plat. Navrhovaná úprava by měla odstranit rozdíly ve výdělcích srovnatelných zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na právní formu zaměstnavatele, na jejichž odměňování jsou vynakládány prostředky ze stejného zdroje (tj. veřejného zdravotního pojištění).

 

Autor článku: 

Komentáře

Velmi nebezpečný návrh

19.05.2017 - 08:20 Tomáš Neugebauer
Doufejme, že návrhy MPSV neprojdou. Zvláště: "Pokud zaměstnanci v práci pokračují, zaměstnavatel bude povinen písemně sdělit odborům i zaměstnancům, že práce je bezpečná". Pominu-li fakt, že znění věty se mi zdá zcela nelogické, je zřejmé, po kom bude zaměstnavatel požadovat sepsání písemného sdělení odborům a zaměstnancům, resp. podkladu pro něj. Ano, bude to odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Ta tak zaměstnavateli zpracuje odborný posudek, za jehož obsah bude odpovědná, a to případně až trestněprávné (bude muset zvážit, zda vyhoví zaměstnavateli nebo odmítne vydat stanovisko, že je práce bezpečná). Takže po novele zákona č. 309/2006 Sb. další počin MPSV, který je odtržen od praxe, úroveň zajištění BOZP nezvýší, spíše ji degraduje, neboť oslabuje postavení odborně způsobilé osoby. Za týden uvidíme.

Další úskalí návrhu

19.05.2017 - 08:42 Radoslav Vlasák
Jako další úskalí návrhu - kromě před toho, co už velmi výstižně popsal pan Neugebarger - vidím legislativní zakotvení "papírování" místo potřebného okamžitého zásahu. Z minulé praxe je přece dostatečně známo, že pokud odboroví funkcionáři někde tzv. "zakázali práci", většinou se jednalo o např. havarijní stav lešení, zborcením hrozící žebříky, chybějící předepsané vybavení strojů, nářadí v dezolátním stavu atd., atd Tedy okamžitý zákaz práce tehdejším závazným pokynem byl prakticky jediný, který akutní nebezpečí ohrožení životů a zdraví eliminoval - aspoň do doby, než bylo jeho opodstatnění případně posouzeno orgánem státního dozoru nad BOZP. Podle pozměňovacího návrhu MPSV se bude opět především "papírovat" - a než se potřebné dokumenty vytvoří, bude se na nebezpečném pracovišti nejspíš pracovat dál - se všemi riziky z toho plynoucími.

Omluva

19.05.2017 - 11:10 Radoslav Vlasák
Samozřejmě pan Neugebauer - to je tak, když si příspěvek člověk po sobě důkladně nepřečte...

Druhé čtení

24.05.2017 - 14:21 Tomáš Neugebauer
Tak včera bylo jasně vidět, jak velkou naději má novela zákoníku práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail