Mohou zdravotní pojišťovny vymáhat od zaměstnavatelů dokumentaci BOZP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz ohledně vymáhání náhrad za léčbu zdravotními pojišťovnami u zaměstnavatelů, u kterých došlo k pracovnímu úrazu. Je možné, aby zdravotní pojišťovny na základě hodnocení jednotlivých případů (pracovní úrazy) požadovaly  po zaměstnavatelích zaměstnanců, u kterých vznikl pracovní úraz, dokumentaci vztahující se např. k bezpečnosti práce (zpracování rizik, školení zaměstnanců apod.? Pokud by pak následně shledaly nedostatky v těchto dokumentech, je možné požadovat po zaměstnavateli náhradu za náklady spojené s léčbou, ať již v celém nebo částečném rozsahu? Je možné, aby vůbec takovouto dokumentaci hodnotily? A i v případě, že si pro tento účel sjednají externího poradce v oblasti BOZP?

Ano, je to možné, to není v našem právním řádu žádná novinka, i za platnosti staré vyhlášky č. 110/1975 Sb. platily předpisy o regresních náhradách. Toto je v podstatě něco podobného. V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je kromě kontrol, které provádějí pojišťovny a jejich revizní lékaři i ustanovení § 45 podle kterého „Příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin  a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob.“ S tím, že přirážku k pojistnému může vyměřit až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců. Navíc ještě podle § 45 odst. 4 platí, že „Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů  o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč.“

Jinak revizní lékaři zdravotní pojišťovny mohou samozřejmě nahlížet do veškeré zdravotní dokumentace. Zaměstnavateli tedy nepomůže, že má svoji osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Zdravotní pojišťovna zkoumá především, jestli jsou u zaměstnavatele časté úrazy stejného druhu, tedy ze stejných příčin, a v takovém případě ukládá přirážku k pojistnému. Zdravotní pojišťovny mají tři sankce – pokuty, přirážky a penále. Pokuty upravuje  § 26 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, penále upravuje § 18 zákona č. 592/1992 Sb. Pokutám a přirážkám se pak věnuje celá část osmá zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – tedy § 44 až § 45a. V případě vyměření penále nebo uložení pokuty může plátce požádat o prominutí uplatněného sankčního postihu cestou odstranění tvrdosti. Rozhodnutí o žádosti zaměstnavatele o prominutí vyměřeného penále do výše 20 000 Kč je v kompetenci základního článku zdravotní pojišťovny.

Autor článku: 

Komentáře

Dokumentace

19.08.2008 - 15:29 Vítězslav Rais
Dobrý den, vše je pravda, jen jsem v článku nenašel odpověď na dotaz: mohou pojišťovny požadovat dokumentaci BOZP (např. hodnocení rizik, dokumentace ke školení apod.) Díky, v. Rais

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail