Mohou být odškodněny pozdě oznámené pracovní úrazy?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak postupovat při uznání pracovního úrazu (PÚ)? Zaměstnanec pracovní úraz ohlásil na konci směny, až po 6 hodinách práce. Zaměstnavatel nemohl tak PÚ řádně vyšetřit, svědci nebyli. Jednalo se o zakopnutí o demontovaný kryt, na místě probíhala údržba. Nemohla být provedena kontrola na alkohol. Toto pozdní oznamování se ve firmě rozmáhá. Jak může zaměstnavatel postupovat, aby zaměstnanci konali tak, jak mají, tzn. neprodleně oznámili svůj PÚ? Může zaměstnavatel PÚ neuznat? Může zaměstnavatel náhrady krátit? Co může zaměstnavatel provést, aby tomuto stavu zamezil? Zaměstnanci absolvují školení BOZP a vědí, že úraz musí okamžitě oznámit. Nic jim v tom nebrání. Jejich obvyklá výmluva je, že si mysleli, že to nic nebude, a ke konci směny pocítili bolest a musí k lékaři. U některých zaměstnanců se jedná o opakované případy takového konání.

V případě, že zaměstnavatel nemůže vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu, tak podle mne nemůže úraz uznat. Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda zaměstnanec se nějak poranil a jestli bylo zjevné, že utrpěl úraz, ale když pouze tvrdí, že zakopl a upadl, nikdo ho neviděl, nic se mu nestalo a nyní po 6 hodinách ho bolí koleno a jde k lékaři, tak nemůže také dokázat, co se stalo. Koleno ho mohlo začít bolet již včera večer, to už se neprokáže. V takovém případě, kdy zaměstnanec nemá ani jednoho svědka, bych skutečně být zaměstnavatelem úraz neuznala. Odpovědnost zaměstnavatele je velice široká, ale má také své meze.

Je třeba vyjít z toho, že zaměstnanec byl řádně proškolen, že ví, že jeho zákonnou povinností je oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, a především že je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin [§ 106 odst. 4 písm. f) a h) zákoníku práce].

Bez bezodkladného oznámení úrazu nelze řádně vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu. Od toho je kniha úrazů, aby se do ní zaznamenal každý úraz, i úraz kvůli kterému nakonec zaměstnanec ani nejde k lékaři (např. drobné říznutí, píchnutí apod.). Kniha úrazů je určena k tomu, aby se v ní zaznamenaly skutečně všechny úrazy, ke kterým na pracovišti dojde a které mohou způsobit zdravotní komplikace třeba až za dva dny nebo i později. Toto je pak třeba zaměstnancům opakovat na školeních a dbát na to, aby při objasňování takových případů spolupůsobili i vedoucí zaměstnanci. Víme, že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají, a ti musí v tomto směru odpovídat za své podřízené a musí při objasňování takových úrazů pomáhat.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, o jak velkou firmu se jedná, ale možná by stálo za úvahu zavést u vás systém řízení BOZP dle normy ISO 45001. Na jejím základě může firma získat celou řadu výhod a přínosů, které se týkají zejména snížení pracovních úrazů a zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail