Mobbing - strategie psychického teroru na pracovišti

Mobbing - psychický teror na pracovišti, šikanování mezi kolegy - mívá psychické následky jako jsou deprese a poruchy koncentrace a psychosomatické následky jako poruchy srdeční činnosti, poruchy spánku nebo bolesti hlavy.

Jako šikanování a psychický teror lze kvalifikovat:

 • všechny činy, jejichž cílem je opakovaně a vytrvale ubližovat, ponižovat nebo frustrovat spolupracovníka, nadřízeného nebo podřízeného,
 • opakované jednání včetně negativní komunikace, které těmto osobám znepříjemňuje život.

Nejčastější příčiny  mobbingu:

 1. nedostatečná kvalifikace a vedení lidí,
 2. nízká schopnost vyrovnat se s konfliktem,
 3. permanentní tlak na zvyšování výkonů a snižování nákladů,
 4. firemní kultura s nízkou úrovní etiky,
 5. nedostatky ve vnitropodnikových strukturách,
 6. strach před ztrátou zaměstnání,
 7. závist a „konkurenční vztahy“,
 8. podstatné rozdíly v přístupu, příp. nedostatek tolerance.

Důsledky lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

 • psychické následky: deprese, poruchy koncentrace, pochybnosti o sobě, stavy úzkosti až psychiatrické syndromy a myšlenky na sebevraždu,
 • psychosomatické následky: poruchy srdeční činnosti a krevního oběhu, svíravé dýchání, bolesti hlavy, krku a zad, kožní choroby, poruchy spánku, onemocnění žaludku a střev atd.

Strategie psychického teroru – formy jednání a postupy, které lze považovat za mobbing, lze zjistit ze dvou testů.

Otestujte si náladu na pracovišti!

Jak je vysoké osobní riziko mobbingu, závisí i na všeobecném pracovním ovzduší na pracovišti. Zakroužkujte všechny body, které se hodí na vaše pracoviště:

 • Nálada v týmu je našemu představenému úplně lhostejná. O problémech mezi kolegy nechce mluvit.
 • V podniku vládne silný konkurenční tlak, kdo se chce dostat nahoru, potřebuje silné lokty.
 • Ve firmě existuje nejméně jeden z těchto stresujících faktorů: tlak času, nedostatečné personální obsazení, hluk, horko, znečištěné prostředí atd.
 • Soukromé kontakty mezi kolegy jsou spíše výjimkou.
 • Když šéf zajde za pracovníkem, jde většinou o přesčasové hodiny nebo kritiku. Pochvala mu sotva vyjde z úst.
 • V našem podniku platí strnulá hierarchie. Vlastní odpovědnost za práci se nepožaduje, důležité informace se pracovníci dozvědí pozdě nebo vůbec ne.
 • Konflikty, vznikající při denní spolupráci, se často shodí ze stolu, nikdo se necítí oprávněn bojovat s obtížemi.
 • Fluktuace ve firmě je vysoká. Mnoho pracovníků je frustrovaných.
 • Za posledních 12 měsíců nastaly na pracovišti změny, na něž byli pracovníci málo nebo nedostatečně připraveni.
 • Tým se často štěpí na pevné koalice. Skupinky se mezi sebou téměř neobměňují.
 • Za posledních 12 měsíců se nejméně jednou stalo, že pracovník dostal výpověď, protože se údajně nepohodl se šéfy.
 • Pomluvy a šeptání patří k dennímu pořádku. Otevřené rozhovory téměř neexistují.
 • V naší firmě nemáme angažovanou závodní radu, na kterou by se každý mohl obrátit.
 • Firma je t.č. v hospodářsky nepříznivé situaci. Odbourávání míst se už provedlo, oznámilo nebo se nedá vyloučit.
 • Jakmile někdo v týmu udělá chybu, postarají se určití kolegové, aby se to dozvěděl i šéf.
 • Intriky a závist jsou na oddělení velmi rozšířené.
 • Šéf je často náladový, nestrpí odpor.
 • Na oddělení pracují téměř jen muži, zdá se, že někteří z nich nemají o svých kolegyních vysoké mínění, což dávají najevo např. pohledy nebo dvojsmyslnými narážkami.
 • Představený je možná vynikající odborník, před svými pracovníky se však uzavírá, jako by mu na jich názoru nezáleželo.
 • Pokyny shora jsou často nejasné nebo si odporují. Nikdo dobře neví, co má dělat.

Vyhodnocení (podle počtu zakroužkovaných bodů)

0 – 4 body: S podnikovou atmosférou můžete být vcelku spokojeni. Převládá tam pozitivní nálada. Malým napětím se nedá vyhnout a není důvodu k obavám, jestliže je pečlivě sledujeme. Těch několik stinných stránek, které jste pomocí textu vycítili, lze snadno odstranit.
5 – 9 bodů: Pracovat ve vaší firmě není zjevně žádná zábava. Máte tam mnoho třecích ploch, které se mohou zvrhnout i v psychický teror. Pokuste se najít spojence, jimž rovněž záleží na otupení konfliktního potenciálu. Buďte ostražití.
10 a víc bodů: Nálada na pracovišti je zjevně krajně napjatá. V této atmosféře vzniká nevyhnutelně agrese a skryté konflikty, je tu ideální živná půda pro mobbing. Klidně si promyslete, kde jsou ve firmě ještě partneři, které můžete oslovit a důvěřovat jim. Pouze jim byste měli oznámit svoje obavy a společně popřemýšlet, jaké cesty ještě nejsou uzavřeny.

Otestujte si svoji situaci v práci

Zaznamenejte si všechny situace, které jste za posledních šest měsíců opakovaně zažili:

 • Rozhovor náhle skonči, jakmile vejdu do místnosti.
 • Šíří se o mně pomluvy.
 • Přidělí mi úkol, který neodpovídá mé kvalifikaci.
 • Opovržlivě se vyjadřují o mém vystupování a vzhledu.
 • Moji přítomnost kontrolují víc, než je normální.
 • Připisují mi chybu, jíž jsem se nedopustil.
 • Nepěkně hovoří o mém soukromém životě.
 • Obtěžují mě sexuálními narážkami nebo činy.
 • Přidělují mi nesmyslnou činnost.
 • Vylučují mě ze „společenského“ života na pracovišti.
 • Moji práci bez uvedení příčiny hodnotí jako špatnou.
 • Přidělují mi nebezpečnou a nepříjemnou práci.
 • Vyhrožují mi ústně či písemně.
 • Přeloží mě na horší místo.
 • Přidělí mi takové pracoviště, kde sotva mohu udržovat kontakt s kolegy.
 • Nedostanu žádnou práci, ale musím být stále na pracovišti.
 • Smějí se mé nemoci či tělesné chyby.
 • Zacházejí se mnou, jako kdybych byl vzduch.
 • Znepokojují mě pohrdlivými pohledy nebo gesty.
 • Okřikují mě, nadávají mi.
 • Kritizují moje politické nebo náboženské přesvědčení.
 • Na mém pracovišti něco odcizí a schválně poškodí.
 • Často dělají narážky na můj psychický stav.
 • Odpírají mi důležité informace o změnách.
 • Moji žádost o pohovor zamluví.
 • V mé přítomnosti dělají obscénní poznámky, vyprávějí neslušné vtipy, v nichž se diskriminují ženy (jsem-li žena).
 • Izolují mě, vyhýbají se kontaktu se mnou.
 • Nedovolují mi vyjádřit se.
 • Vyhrožují mi tělesným násilím nebo je dokonce praktikují.
 • Vyvíjejí na mne telefonický teror.

Vyhodnocení:

O poplašných signálech lze hovořit tehdy, jestliže:

 • jste v poslední době ve větší míře konfrontován s urážlivými činy,
 • se jednotlivé činy časem zostřují,
 • šikana už škodí vašemu zdraví,
 • se původně konkrétní body kritiky postupně generalizují na ostatní části vašeho života a práce.

ZDROJ:
VARGOVÁ, M. Psychický teror na pracovisku. Mobbing. Bezpečná práca, 34, 2003, č. 2, s. 9 – 14.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail