Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

Zdroj: 

U příležitosti světového dne bezpečnosti práce, který připadá na 28. dubna, se každoročně koná vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů pořádaný Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) s podtitulem „Připomínejme si mrtvé, bojujme za živé“. Tentokrát to bylo 26. dubna 2019.

Po konferenci, na které vystoupili zástupci ČMKOS, Státního úřadu inspekce práce, Českého báňského úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví následoval pietní akt v blízkosti Domu odborových svazů v Praze.

Místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová přivítala účastníky a poděkovala všem, kteří se tohoto pietního aktu zúčastnili. Zároveň zdůraznila, že oběti nejsou jen ti, kteří zemřeli - v roce 2018 zemřelo v České republice při výkonu povolání 123 pracovníků – ale mnoho dalších, především jejich rodiny.

Toto číslo považuje předseda ČMKOS Josef Středula za příliš vysoké (v roce 2017 to bylo 94 případů – pozn. redakce). Jedna společnost v souvislosti s pracovním úrazem vysoudila na státu náhradu za ztrátu zisku, což je podle něj nepřijatelné. „Nikdy by neměla vítězit touha po zisku nad lidským životem,“ řekl a dodal, že nebezpečí úmrtí v pracovním prostředí nehrozí jenom kvůli pracovním úrazům. Obrovský počet zaměstnanců pracuje na karcinogenních pracovištích. Bohužel nevíme, kolik lidí v ČR v této souvislosti zemřelo, nedá se zjistit, že úmrtí má přímou vazbu na pracovní prostředí.

Tématu nádorových onemocnění se v současné době věnuje i Evropská agentura pro BOZP. Každoročně onemocní 120 tisíc lidí nádorovým onemocněním souvisejícím s prací a u 80 tisíc z nich dojde k úmrtí. Josef Středula upozornil také na nebezpečí v souvislosti s nanomateriály a na malou informovanost cizinců, kterým nenabízíme možnost přečíst si bezpečnostní předpisy v jejich jazyce.

Odbory stojí na straně zlepšení. Mimo jiné se snaží, aby se do zákoníku práce opět dostalo právo odborů v případě ohrožení života zastavit práci. Měl by zde také vzniknout důstojný památník obětem pracovních úrazů.

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn podal informace o pracovní úrazovosti, i když oficiální zpráva o pracovní úrazovosti za rok 2018 bude dostupná později. Za rok 2018 byl celkový počet pracovních úrazů přes 43 tisíc. Nejvíce úrazů utrpěla věková kategorie 51 – 60 let, nejvíce se stávají lidem s délkou zaměstnání do 1 roku. Poměrně vysoký počet úrazů se vyskytl také u zaměstnanců, kteří pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (loni více než desetina všech smrtelných pracovních úrazů). Rudolf Hahn zmínil i alkohol, v případě jeho výskytu na pracovišti přičítá vinu hlavně zaměstnavatelům. Celkově se dlouhodobě počet pracovních úrazů snižuje, což generální inspektor nepřipisuje zvýšené kontrolní činnosti, ale spíše technologickým a organizačním důvodům. Hovořil nejen o nedostatečné péči o BOZP u některých zaměstnavatelů, ale ocenil kladně ty zaměstnavatele, kteří mají BOZP na velmi dobré úrovni, například ty, kteří obstáli v programu Bezpečný podnik.

Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu, představil Českou báňskou správu, která čítá 194 lidí, 104 inspektorů se zabývá BOZP. Rizika vyplývají z vlastního prostředí, které je výbušné, vyskytují se tam hořlavé látky, doslova řekl, že se jedná o boj s přírodou. Zmínil i nedávnou tragickou událost (výbuch metanu v dole společnosti OKD ve Stonavě na Karvinsku na konci minulého roku - pozn. redakce). Řekl, že k podobnému případu od roku 1990 nedošlo. Je známo, co bylo zdrojem (výbuch metanu a uhelného prachu), příčina je však neznámá. Událost ukazuje, že žádný systém bezpečnosti není dokonalý a je potřeba na něm neustále pracovat. Báňský úřad docílil školení Poláků, kterých v hornictví pracuje více, v jejich rodném jazyce. Ocenil také dobrou spolupráci s odborovými svazy.

Také Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení Sekce zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, se pozastavil nad vysokým číslem smrtelné pracovní úrazovosti za rok 2018. Je potřeba snížit i počet závažných pracovních úrazů, nejen smrtelných. „Čelíme výzvám nastavit správně systém prevence, velmi si vážím těch, kteří ho mají nastavený správně, to jsou například ti zaměstnavatelé, kteří uspěli v rámci programu Bezpečný podnik,“ řekl. Lze to ovlivnit také legislativně, v legislativním procesu je například zákon o vyhrazených technických zařízeních.

Pavel Fošum, vedoucí Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví, zdůraznil význam krajských hygienických stanic, které mají velké možnosti zasahovat v BOZP. Pořádají desítky tisíc kontrol na pracovištích. Za rok 2018 se vyskytlo 1282 nemocí z povolání, mají snižující tendenci. Významným rizikovým faktorem je lokální svalová zátěž.

Věřme tedy, že i číslo smrtelných a závažných pracovních úrazů bude další léta nižší.

Foto: ČMKOS

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail