Mezinárodní spolupráce a výsledky činnosti SÚIP za listopad 2013

Zdroj: 
Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce o semináři k problematice řízení trhu práce, kontrolách, poradenství, pracovní úrazovosti a posuzování dokumentace staveb.

Zástupce Státního úřadu inspekce práce se spolu s představitelem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR minulý měsíc zúčastnil semináře k problematice řízení trhu práce pořádaného organizací Targetted Initiative Georgia (TIG) v gruzínském Tbilisi.

Spolu s představiteli polské inspekce práce a německé organizace Veřejné služby zaměstnanosti zde čeští zástupci gruzínským kolegům přednášeli na téma efektivnosti státních služeb zaměstnanosti, zajištění práv zaměstnanců a partnerství organizací veřejné správy a soukromého sektoru. Téměř dvacítka domácích účastníků pak prezentujícímu kladla dotazy k působnosti a hlavním úkolům inspekce práce, zajímala se nejen o právní a organizační rámec inspekce práce, ale také o výkon každodenní inspekční činnosti. Celá mezinárodní akce by pak měla být příspěvkem na cestě Gruzínců k opětovnému zřízení systému inspekce práce v jejich zemi.

V průběhu měsíce listopadu 2013 bylo v databázi Státního úřadu inspekce práce zaevidováno celkem 4 642 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 37.089.000,- Kč. Největší objem pokut spadá jako obvykle na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti (aktuálně ve výši 26.135.000,- Kč), což je také v důsledku značně vysokých sazeb za jednotlivé správní delikty stanovené zákonem. Úsek pracovních vztahů a podmínek pak obvykle vykazuje největší počet pokut, nikoli však o nejvyšším objemu (aktuálně ve výši 7.359.000,- Kč). K úseku bezpečnosti práce se váží pokuty o objemu 3.595.000,- Kč.

Program kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce jako jeden z hlavních úkolů stanoví také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na domnělá porušování pracovněprávních předpisů. V uplynulém měsíci Státní úřad inspekce práce zapsal do evidence 869 podnětů ke kontrolee , z nichž 583 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 179 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (kam spadá také kontrola nelegálního zaměstnávání) a 107 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Občané podávající tyto podněty zpravidla nejčastěji poukazují na případná porušení předpisů ze strany zaměstnavatelů týkající se odměňování zaměstnanců, stejně je tomu i v letošním listopadu, v němž na tento úsek spadá 331 podnětů. V pomyslném žebříčku nejčastěji se objevujících úseků, kam směřují v listopadu evidované podněty ke kontrole, následuje úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (285 podnětů), úsek nelegální práce občanů ČR (157 podnětů), úsek náhrad (tj. náhrad mzdy nebo platu nebo výdajů spojených s výkonem práce, 112 podnětů) a úsek bezpečnosti práce (99 podnětů).

Zda se jedná o porušení předpisů, se mohou občané také přijít poradit na jednotlivá pracoviště oblastních inspektorátů práce, která poskytují bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. S otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti se během listopadu na orgány inspekce práce obrátilo celkem 5 946 zájemců. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech. Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz buď na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu "Orgány inspekce práce".

Důslednému zájmu orgánů inspekce práce v ČR se těší také úsilí vést zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti cestou dodržování právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Statistika pracovní úrazovosti za listopad letošního roku obsahuje celkem 3 608 pracovních úrazů, z toho 92 pracovních úrazů cizinců.

Úrazovou událost nepřežilo 12 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl evidován žádný cizinec. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 113 pracovníků, z toho 5 cizích státních příslušníků.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentuje následující tabulka:

Jihočeský kraj

380

Jihomoravský kraj

370

Moravskoslezský kraj

357

Hlavní město Praha

353

Plzeňský kraj

302

Vysočina

298

Ústecký kraj

236

Královéhradecký kraj

224

Zlínský kraj

219

Olomoucký kraj

202

Pardubický kraj

187

Liberecký kraj

169

Středočeský kraj

135

Karlovarský kraj

130

Zahraničí

46

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v listopadu 2013 byly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (730 pracovních úrazů v této kategorii zdrojů). Vnější i vnitřní povrchy na úrovni země, podlahy, zemědělská půda, sportoviště a kluzké podlahy představovaly zdroj celkem 445 pracovních úrazů. A jako třetí nejčastější zdroj pracovních úrazů uzavírá tento žebříček kategorie budovy, konstrukce a vnitřní i vnější povrchy nad úrovní země (202 pracovních úrazů).

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V listopadu 2013 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 98 projektových dokumentací staveb.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail