Měření pro účely zařazení prací do 2. kat. podle § 38 z. č. 258/2000 Sb. není zbytečné

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Měla bych dotaz z oblasti kategorizace prací. V nové úpravě zákona č. 258/2000 Sb. se objevila změna § 37 odst. 4 "a připojí k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38." Znamená to skutečně, že již pro každou navrhovanou 2. kategorii musí být prováděno akreditované měření? Přijde mi to naprosto zbytečné a spíš jako nějaká lobby pro firmy, co tato měření zajišťují.

Co se týká Vaší výtky, že novelou zákona č. 258/2000 Sb. se objevila změna v ust. § 37 odst. 4, pak upřesňujeme, že v případě prací zařazovaných zaměstnavatelem do kategorie druhé ten nepředkládá žádost, avšak je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, údaje rozhodné pro toto zařazení a nově současně předložit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38 citovaného zákona. Nelze souhlasit s tím, že požadavek na předložení výsledků měření nebo vyšetření je naprosto zbytečný, neboť vychází z praxe, kdy orgán ochrany veřejného zdraví neměl a nemá jinou možnost, než si vyžádat kopie výsledků měření nebo vyšetření, pakliže má uznat, že zařazení práce zaměstnavatelem do kategorie druhé je správné. Pokud se tedy taková povinnost objevuje v novele zákona č. 258/2000 Sb., jde fakticky o nápravu stavu, který byl reálně před jejím přijetím.

Autor článku: 

Komentáře

Dotaz paní doktorce

24.02.2016 - 06:09 Norbert Chalupa
Rád bych se paní doktorky Rážové zeptal, které konkrétní rizikové faktory (vyhl. č. 432/2003 Sb.), pro účely zařazení prací do kategorií, budou muset být dokládány měřením akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří? Jaký bude postup kontrolního orgánu v případě, že zaměstnavatel nesprávně zařadí konkrétní práci do kategorie I., přičemž kontrolním orgánem bude zjištěno (kupř. kontrolním měřením), že práce odpovídá zařazení do kategorie II.? Jak zjistí objektivně zaměstnavatel, že práce kupř. z hlediska hluku splňují kritéria pro zařazení do kategorie I., nikoli vyšší? Děkuji.

Re: Dotaz paní doktorce

09.03.2016 - 09:35 Kateřina Hrubá
Odpověď na Váš dotaz je zde: http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_zdravi/k_clanku_mereni160307.html K. Hrubá, redakce BOZPinfo

Re: Dotaz paní doktorce

10.03.2016 - 06:19 Norbert Chalupa
Děkuji paní doktorce za odpověď. Z toho mi plyne, že ne každý rizikový faktor, který je měřitelný, bude nutno měřit, poněvadž posuzovatel nebude muset daný faktor zhodnotit jako rozhodující pro danou práci, přestože se při práci vyskytuje? Kupř. hluk je všudypřítomný, nicméně ten všudypřítomný hluk nemusíme vyhodnotit jako rozhodující faktor při dané činnosti, který by mohl zaměstnance zásadně ohrožovat. Za určitých okolností by bylo možno využít, kupř. k posouzení vlivu vibrací, hodnot naměřených výrobcem, abychom mohli vyhodnotit, že za daných stanovených údajů výrobcem a expozici zaměstnance, není rizikový faktor rozhodující. Záleží tedy na erudovanosti hodnotitelů, jak dané rizikové faktory vyhodnotí. V konečném důsledku bude tedy vše na stanovisku KHS příslušného územního pracoviště, zda si vyžádá, či nevyžádá doplňující měření pro určitý rizikový faktor vyskytující se při práci, jestliže ho vyhodnotí jako rozhodující. Tady může pochopitelně nastat situace, kdy bude zaměstnavatel tvrdit, že rizikový faktor rozhodující pro danou práci není, státní zdravotní dozor bude tvrdit opak. Jsem rád, že v odpovědi nezazněly vyhrůžky sankcemi firmám (přestože být mohou), pokud zejména nevědomky zařadí práce do nesprávné kategorie, jak se později může kupř. kontrolním měřením prokázat. Považuji to za velmi zásadní záležitost a bylo by moc dobře, pokud by došlo ke shodě zaměstnavatele a příslušné hygienické stanice vždy za účelem ochrany zaměstnance, ale tak, aby nemusely být firmami vynakládány prostředky na mnohdy již předem nesmyslná a zbytečná měření. Děkuji.

Ekonomická zátěž

01.03.2016 - 12:31 Eduard Šimánek
Nechť se na mne paní doktorka nezlobí, ale pokud je nyní povinností dokládat odborná měření v rámci oznámení o zařazení prací do kategorie druhé, musíme si uvědomit, že to enormně zvyšuje náklady na zajišťování BOZP. V praxi to povede přesně k tomu, že zaměstnavatel zajistí měření pouze pro nezbytně nutné faktory a ostatními se zabývat nebude vůbec. Ono např. hodnotit pracovní polohu a fyzickou zátěž je poměrně finančně náročné. Rovněž měření UV a IR záření u svářečů je opravdu smysluplné, když všichni z praxe víme, že to jsou jednoznačně "trojky". Chápu dotaz pana Chalupy, kdy dle mého názoru upozorňuje na to, že se někteří zaměstnavatelé budou odvolávat na to, že nezařadili práce do žádné kategorie, tudíž zákon říká, že se jedná o práce kategorie první. Následně budou tito zaměstnavatelé řešit kategorizaci až při návštěvě zdravotního dozoru, což asi není smyslem prevence rizik.

Re: Ekonomická zátěž

02.03.2016 - 16:06 Norbert Chalupa
Pane Šimánku, je to naprosto přesně tak, jak píšete a poněvadž to považuji za velmi zásadní záležitost z oblasti hygieny práce, tak bych byl rád, kdyby paní doktorka Rážová na dané dotazy odpověděla. Domnívám se, že my dva nejsme jediní, pane Šimánku, kteří by v tom chtěli mít jasno?

Re: Ekonomická zátěž

02.03.2016 - 16:43 Eduard Šimánek
ano, souhlasím s panem Chalupou a rovněž prosím paní doktorku o reakci, ale ne proto, abychom si dokazovali, kdo má pravdu, spíše abychom rozvinuli diskuzi

Zdravím. Rozumím tomu dobře?

08.03.2016 - 21:06 Jan Hronek
Zdravím. Rozumím tomu dobře? Znamená to, že si například každá ordinace ( jeden lékař a jedna sestra ) bude muset zaplatit drahé měření, aby si nechala potvrdit, že je ve 2 kategorii ???

DALŠÍ PRAKTICKÁ POZNÁMKA

10.03.2016 - 09:21 Václav Syrový
Nechci mít nějaké "protistátní řeči", ale asi by nebylo od věci se podívat kolem sebe. Mám tady vedle sebe na stole Návod na obsluhu Dvoukotoučové brusky Proma BKL 1500 a BKL 2000. Na straně třetí je kapitola 5. Hodnoty hluku zařízení: "Deklarovaná časově průměrovaná emisní hladina akustického tlaku na pracovním místě LpAeqv,T = 48+4 (dB). podle ČSN EN 13128 .....atd), pokud vím je hladina hluku uváděná i ve velkých TP u některých aut a stavebních a zemních strojů. Pokud dělám někomu kategorizaci, tak tam do poznámky uvedu zdroj, a pokud se to někomu nebude líbit, tak se domluvíme na nápravě nebo opravě, pokud se mi to nebude zdát, tak si to nechám dát od Hygieny písemně. Ale za 25 let co dělám soukromě se mi to nestalo a před tím pokud jsem byl zaměstnán od roku 1970 do roku 1990 než jsem šel do důchodu tak se mě to nestalo také.

Re: DALŠÍ PRAKTICKÁ POZNÁMKA

10.03.2016 - 16:40 Norbert Chalupa
Pane Syrový, dost dobře nerozumím tomu, co jste napsal, nicméně se snažím vydedukovat o co jde. Předpokládám, že máte namysli stav, kdy ,,pouze,, popíšete určité hodnoty rizikových faktorů určitého zařízení, které stanoví výrobce a předložíte žádost o kategorizaci na KHS, příslušné územní pracoviště? Tady je nutno uvést to, co bylo řečeno paní doktorkou Rážovou. Není důležitý ,,pouze,, daný rizikový faktor, ale také zda je tento faktor pro danou práci rozhodující a expozice zaměstnance. Jakkoli jsem odpůrce některých měření, tak v daném případě byl-li by rizikový faktor rozhodující pro danou činnost a expozice zaměstnance by byla kupř. větší než polovinu směny, tak je na místě měření daného rizikového faktoru, přestože známe hodnoty výrobce. V případě vaší malinké brusky by asi měření vyžadováno nebylo, pokud by zaměstnanec na brusce během směny občas něco nabrousil, ale je to velmi individuální, záleží na mnoha okolnostech. Ale jak už se tady zmínil pan Šimánek, zajímavé to bude u fyzické a lokální zátěže, ovšem i tady si myslím, že v určitých případech by mohly být dostatečné propočty a hodnocení dle NV č. 361/2007 Sb., aniž by se muselo měřit?

Re: DALŠÍ PRAKTICKÁ POZNÁMKA

10.03.2016 - 22:57 Václav Syrový
Dobrý večer pane Chalupa. Vidím, že si asi nějak nerozumíme, možná jsem se neobratně vyjádřil, měl jsem na mysli spíše příspěvky jiné než Váš. asi v neděli bych s k tématu znovu vrátil. Zítra musím dokončit MPBP pro zákazníka a v sobotu mu jej odeslat. Shodou okolností je to ten s "hlukem" čeká na výsledky měření a po neděli mu budu dělat kategorizaci. S pozdravem Syrový.

Re: DALŠÍ PRAKTICKÁ POZNÁMKA

11.03.2016 - 09:47 Václav Syrový
Naprosto souhlasím pane Chalupa. S pozdravem Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail