Lékařské prohlídky "řidičů - referentů"

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová.

Mám dotaz k periodickým prohlídkám zaměstnanců. Poslední prohlídka u našeho ředitele a zároveň řidiče referentského vozidla, kterému je 56 let, byla uskutečněna 1.8.2011 s datem ukončení platnosti lékařského posudku 31.7.2013. Kdy má jít na další periodickou prohlídku? Do 31.7.2013 a pak další termín bude až v roce 2017?

Za řidiče referentských vozidel se považují zaměstnanci, u kterých je řízení motorového vozidla součástí výkonu jejich práce, kdy motorové vozidlo používají pravidelně. Na cestu do místa provedení zakázky s převezením materiálu, popřípadě též spolupracovníků, k distribuci materiálu zákazníkům apod. (např. dealer nebo řemeslník řídí motorové vozidlo na cestě k zákazníkovi, úředník na místo jednání). Tito zaměstnanci jsou vystaveni zátěži při výkonu vlastní práce sjednané v rámci pracovněprávního vztahu, která je navýšená o zátěž při řízení motorového vozidla před započetím práce a po jejím skončení. Dochází tak k vyčerpání nejen jejich základní, ale i zbytkové pracovní kapacity, s možným následkem zvýšené únavy až přetížení organismu s negativním dopadem do zdravotního stavu, v důsledku čehož se zvyšuje pravděpodobnost ohrožení dalších účastníků silničního provozu při dopravní nehodě.

Lhůty pro provádění periodických prohlídek jsou v tomto případě shodné s lhůtami provádění prohlídek pro práci kategorii první, tedy 1x za 6 let a po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky.

Upozorňujeme, že požadavek na posouzení zdravotní způsobilosti se nevztahuje na zaměstnance, kteří mají k dispozici a využívají služební vozidlo pouze k cestě do nebo z práce, nebo kteří využijí služební motorové vozidlo k vyřízení pracovní záležitosti jen příležitostně.

Pokud jde o lhůtu prohlídky, tak pracovnělékařské prohlídky provedené před nabytím účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, resp. lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě těchto prohlídek, jsou platné až do termínu ukončení jejich platnosti. Termíny k provedení pracovnělékařských prohlídek, které byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb., na základě jiných právních předpisů, se provedou v těchto termínech.

Lékařské prohlídky v termínech podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. se provedou v návaznosti na provedení lékařských prohlídek stanovených přede dnem nabytí její účinnosti, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak. Ve Vámi popisovaném případě půjde uvedený zaměstnanec na periodickou prohlídku v termínu do 31. 7. 2013, další termín periodické prohlídky pak bude následovat v roce 2017.

Autor článku: 

Komentáře

Doplněk

29.07.2013 - 19:18 Norbert Chalupa
Chtěl bych upozornit na skutečnost, že paní doktorka se vyjadřuje ke zdravotní způsobilosti tzv. řidiče referenta a současně ředitele za předpokladu, že práce ředitele je zařazena do kategorie I. Nicméně práce tohoto ředitele může být zařazena do kategorie II., přičemž zdravotní prohlídka ve vztahu k vykonávané práci s ohledem na kategorizaci prací uvedeného ředitele by byla 1x za 3 roky (56 let) a ve vztahu k řízení motorových vozidel 1x za 4 roky, dle přílohy vyhl. č. 79/2013 Sb. Z toho plyne, že teoreticky by měl uvedený ředitel absolvovat 2 zdravotní prohlídky a to v r. 2016 (jako ředitel) a 2017 (jako řidič tzv. referent).

Opravuji lhůtu prohlídky pro

03.08.2013 - 12:52 Norbert Chalupa
Opravuji lhůtu prohlídky pro řidiče ,,referenta.,, V daném případě, jelikož je řediteli více než 50 let, tak je prohlídka co 2 roky. Tudíž by byla zdravotní prohlídka již v r. 2015 ve vztahu k řízení motorových vozidel.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail