Kvalitní informace minimalizují rizika staveb

Zdroj: 

Informační systémy pro stavební firmy mohou prostřednictvím provázání technických a ekonomických informací snížit rizika staveb a umožnit zavedení procesního nákladového řízení.

Každá stavba je neopakovatelným originálem, realizovaným v různých podmínkách a na různých místech. V průběhu výstavby se navíc velmi často upravuje a dotváří projekt stavby, upřesňuje technologie provádění, mění dodavatelský systém a všechny tyto změny se promítají do nákladů stavby.

Stavební firmy musí mít trvalý přehled o všech změnách a musí včas a správně reagovat na všechny tyto změny, které zvyšují rizika stavby a kterým se nikdy nelze zcela vyhnout. Jestliže nejde tato rizika úplně vyloučit, je třeba hledat cestu, jak je minimalizovat.

Cesta ke snížení rizik

Snižovat rizika staveb lze pouze v případě, že jsou včas k dispozici komplexní, vzájemně provázané technické i ekonomické informace o každé stavbě, včetně všech aktuálních změn. Starost o přístup k informacím, provázání technických a ekonomických dat, včetně vzájemných vazeb mezi jednotlivými procesy realizace stavby, může za stavební firmu převzít komplexní informační a řídicí systém. Pokud informační systém neřeší pouze zpracování ekonomických, ale i veškerých technických informací, vzájemně provázaných v čase, může firma zjednodušit svoji organizační strukturu a zvýšit pravomoc výkonných řídicích pracovníků v provozu, bez ztráty kontroly nad kterýmkoliv výrobním procesem, stavbou i celou firmou.

Současné možnosti výpočetní a komunikační techniky dnes již umožňují vzájemně propojit centrálu firmy s kteroukoliv vzdálenou stavbou a zajistit přístup k aktuálním a komplexním informacím všem pracovníkům od mistra po ředitele podle nastavených přístupových práv. Kvalita řízení a rozhodování na všech úrovních řízení závisí na kvalitě a komplexnosti informací, které mají v průběhu realizace vedoucí pracovníci k dispozici.

Časový posun ekonomických informací

Jakýkoliv laciný, ale i ten nejdražší ekonomický informační systém zpracovává prvotní účetní doklady, které ovšem do firmy dorazí s určitým časovým skluzem, tudíž jsou i aktuální výsledky v ekonomické části informačního systému vždy časově posunuty o čtrnáct dní až jeden měsíc. Časový skluz prvotních dokladů nelze v účetnictví odstranit, a proto jsou ekonomové schopni poskytovat výrobním technikům i vedení firmy ekonomické výsledky v měsíčních cyklech (po měsíční uzávěrce), což znamená zhruba s měsíčním zpožděním. vzhledem k tomu, že rychlost výstavby se stále zvyšuje, jsou zpožděné ekonomické výsledky a informace pro aktuální hodnocení a operativní řízení v průběhu stavby nepoužitelné. Ve většině případů zná skutečný ekonomický výsledek stavby firma i stavbyvedocuí bohužel měsíc až dva po úplném dokončení stavby, kdy nelze již náklady nijak ovlivnit. Stavební firmy sice sledují a vyhodnocují skutečný tok nákladů i v průběhu stavby, v měsíčních intervalech (po uzávěrkách), ale časový skluz ekonomických výsledků jejich úsilí značně znehodnocuje, což výrazně zvyšuje rizika staveb.

Denní řízení a kontrola

Firma Ipos-Soft se zabývá již více než třináct let vývojem a dodávkou komplexního informačního a řídicího systému IPOS specializovaného na nákladové řízení stavebních firem. Komplexní řešení informačního systému stavební firmy jako celku, díky vzájemnému provázání veškerých ekonomických i technických informací, umožnilo vyřešit a odstranit časový skluz ekonomických výsledků staveb. Nejnovější verze systému umožňuje stavebním firmám mít k dispozici denní informace jak o fyzickém, tak i o ekonomickém  aktuálním stavu kterékoliv stavby, bez čekání na účetní uzávěrky a bez zkreslení časovým skluzem prvotních dokladů.

Tato kvalitativně zcela nová vlastnost informačního systému IPOS umožňuje průběžnou kontrolu staveb v kterékoliv fázi výstavby  a může stavebním firmám zachránit obrovské finanční prostředky, nenávratně ztracené díky pozdním reakcím na nepříznivý vývoj stavby. Vedle snížení rizik stavby, vyplývajících ze zpřístupnění a zprůhlednění veškerých aktuálních informací, potřebných k úspěšné realizaci stavby, zavádějí pevné vazby uvnitř  uvnitř systému IPOS do stavební firmy jasná pravidla, včetně podpory všech procesů při realizaci stavby.

ZDROJ:
Novotný, Miroslav. Kvalitní informace minimalizují rizika staveb. Stavitel, č. 9, 2005, s. 42.

Autor článku: 

Komentáře

Nejsou rizika jako rizika.

29.11.2005 - 19:55 Jan
Ten, kdo článek ( či spíše placenou inzerci ) na tento server zařadil, nedocenil rozdíl mezi hodnocením pracovních rizik pro zaměstnance ( čti riziko pro pracující z hlediska charakteru práce, klimatu a jiných podmínek ) a hospodářských a ekonomických rizik podnikatele, resp. vedení firmy při vedení staveb ( čti řízení stavby v reálném čase s cílem minimalizace nákladů při maximalizaci zisku a - snad udržení kvality ). Nezavrhuji zde systém IPOS jako nástroj řízení staveb či firmy, ale je to opravdu trochu o něčem jiném. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail