Koordinátor BOZP a informovanost o bezpečnosti na stavbě

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl, inspektor práce.

Mám dotaz k činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Jednou z povinností koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby je informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích. Tato rizika koordinátorovi mají poskytovat jednotliví zhotovitelé stavby 8 dní před zahájením prací. Můj dotaz zní, co je myšleno pojmem "dotčení zhotovitelé stavby", resp. do jaké úrovně subzhotovitelů tato povinnost informovat platí? Vezmu-li modelový příklad u větší stavby, tak se můžete dostat do situace, kdy generální dodavatel A si najme subdodavatele B a ten dále poptá jeho subdodavatele C a D a tak to může jít dále. Setkal jsem se zatím s modelem informovat zhotovitele do úrovně B, ale nevím, jestli je to z pohledu z. č. 309/2006 Sb. správně.

Skutečně podle zákona musí zhotovitel, který nastupuje na práce na staveniště informovat koordinátora BOZP. O čem? Doporučuji číst ustanovení zákona odzadu. Zhotovitel by měl, volně řečeno, sdělit koordinátorovi, co bude na stavbě dělat (postup), kdy v tomto sdělení budou řešeny otázky spojené s riziky z těchto postupů vyplývající. Informace mohou být dvojího druhu. Jednodušší informace bude znít, že zhotovitel bude práce na stavbě provádět v souladu s Plánem BOZP. Nebo zhotovitel předloží svůj postup a je na koordinátorovi, aby do 8 dnů postup odsouhlasil a nebo na kontrolním dnu se s ostatními zhotoviteli dohodli na řešení zajištění bezpečnosti práce.

Co se týče pojmu "dotčení zhotovitelé stavby", tak takovýto pojem v § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, není. Zúčastňovat se kontrolních dnů koordinátora mají ze zákona povinnost všichni subdodavatelé. Prakticky to však na stavbách funguje tak, že řada zhotovitelů spíš dodává pracovníky objednateli, který je řídí. Pak je možno připustit, aby tento jejich objednatel za tyto zhotovitele předkládal postupy, návrhy na úpravy a tvorbu plánu atp. Tato povinnost (předkládat koordinátorovi postupy, zúčastňovat se kontrolních dnů koordinátora) neplatí pro OSVČ, za které zodpovídá a zastupuje je jejich objednavatel-zhotovitel.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail