Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a výsledky činnosti SÚIP za 2. pololetí 2013

Zdroj: 
V roce 2013 vyřídili inspektoři Státního úřadu inspekce práce v rámci úkolu "Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti" celkem 8 851 podnětů. Na základě podnětů podaných občany na domnělá porušování pracovněprávních předpisů inspektoři provedli 6 757 kontrol a zjistili 10 021 závad.

Oblastní inspektoráty práce na základě zjištěných závad uložili zaměstnavatelům celkem 890 pokut v celkové výši 30 221 Kč. Tyto údaje představují prvotní výsledky, které vyplynuly ze zahájeného vyhodnocování výše uvedeného úkolu za rok 2013. Úkol kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů na základě podaných podnětů má v programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce již řadu let své stabilní místo. Počet podnětů obdržených orgány inspekce práce přitom dlouhodobě neklesá. Naopak výrazně narostl téměř o 30 % v souvislosti s rozšířením kontrolních kompetencí Státního úřadu inspekce práce o oblast kontroly na základě zákona o zaměstnanosti, k čemuž došlo v roce 2012.

Základním cílem je prošetřit a vyřídit co největší počet podnětů a dosáhnout co nejrychlejší nápravy negativních zjištění. Pokud podatel podnětu uvede jakoukoli adresu pro zpětnou reakci, není podnět považován za anonymní a šetřeny jsou všechny podněty. Podání, na něž nelze zpětně reagovat, jsou registrována v nepatrné míře.

S uspokojením lze také konstatovat, že i přes velké množství zjištěných nedostatků se inspektorům převážně daří přimět zaměstnavatele k jejich rychlé nápravě. I přes veškerou osvětu však bohužel v právním povědomí široké veřejnosti převládá mylný názor, že orgány inspekce práce jsou kompetentní k tomu, vymoci individuální nároky podavatelů podnětů, např. ohledně nevyplacené mzdy. Z tohoto přetrvávajícího mylného přesvědčení pak pramení neoprávněnost mnohých podnětů a nedůvodné stížnosti na kontrolní činnost oblastních inspektorátů práce.

Podat podnět lze písemně prostřednictvím klasické pošty nebo e-mailu, podatel tak může učinit také osobně na pracovišti místně příslušného oblastního inspektorátu práce, nebo může využít elektronického podání podnětu ke kontrole. Formulář pro elektronické podání podnětu lze nalézt na webové adrese http://epp.suip.cz/epp/index.php. Po zadání místa výkonu práce (okres) je příchozí podnět automaticky nasměrován do elektronické podatelny příslušného oblastního inspektorátu práce.

Jen v průběhu 2. pololetí 2013 tak např. Státní úřad inspekce práce zaevidoval celkem 4 973 podnětů ke kontrole. Z těchto podnětů 3 381 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 1 055 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (kam spadá také kontrola nelegálního zaměstnávání) a 537 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Na jednotlivá pracoviště oblastních inspektorátů práce se mohou občané obrátit také ve věci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. S otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti se během 2. pololetí 2013 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 34 274 zájemců. Občan se na oblastní inspektorát práce nemusí dostavit jen osobně, poradenství je také poskytováno písemně, telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty.

Do databáze inspekce práce bylo během 2. pololetí 2013 zapsáno celkem 27 055 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 189 297 000 Kč. Na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti spadají pokuty v celkové výši 128 850 000 Kč. Úsek pracovních vztahů a podmínek pak vykazuje objem pokut ve výši 39 623 500 Kč. K úseku bezpečnosti práce se váží pokuty o objemu 20 823 500 Kč.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce se zaměřuje také na snižování pracovní úrazovosti. Statistika pracovní úrazovosti za 2. pololetí loňského roku obsahuje celkem 19 269 pracovních úrazů, z toho 423 pracovních úrazů cizinců. Úrazovou událost nepřežilo 62 zaměstnanců, mezi nimiž byli evidováni dva cizinci. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 719 pracovníků, z toho 28 cizích státních příslušníků.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR ve 2. pololetí uplynulého roku dokumentuje následující tabulka.

Jihomoravský kraj 2125
Moravskoslezský kraj 1806
Plzeňský kraj 1729
Jihočeský kraj 1659
Hlavní město Praha 1638
Ústecký kraj 1395
Středočeský kraj 1391
Vysočina 1374
Královéhradecký kraj 1238
Zlínský kraj 1106
Pardubický kraj 1060
Olomoucký kraj 1022
Liberecký kraj 846
Karlovarský kraj 666
Zahraničí 213
Neurčeno 1

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. Ve 2. pololetí 2013 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 884 projektových dokumentací staveb.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 8. 1. 2014.

Autor článku: 

Komentáře

Raději bez nadpisu.....

18.02.2014 - 08:32 Josef Gajdošík
V první větě bude asi něco v nepořádku.....Zrovna včera u mě byl pro rady kamarád - dálkový řidič kamionové přepravy. Jen jeden případ: Školení řidičů v neděli, mimo pracovní dobu a zadarmo!

Re: Raději bez nadpisu.....

25.02.2014 - 09:53 Radoslav Vlasák
Takových případů je, pane Gajdošíku, určitě mnohem víc - jenom se o nich "neví". A ani se tomu nelze moc divit, zvláště při současné míře nezaměstnanosti. Jenomže s tím už systém SÚIP nic nenadělá - to by musela ta už tolikrát proklamovaná opatření na zvýšení zaměstnanosti konečně začít fungovat...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail