Klíčové faktory motivace zaměstnanců v péči o zdraví

Zájem a motivace zaměstnanců k vlastní péči o zdraví je klíčovým předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů ochrany a podpory zdraví na pracovišti. Proto mu věnujeme samostatné Téma týdne.

Řada odborníků a specialistů si často pokládá otázku: Jakým způsobem zlepšit motivaci zaměstnanců k aktivní péči o vlastní zdraví? Pokud chceme najít odpověď, je třeba vycházet ze základních životních motivů a potřeb:

 1. potřeba porozumět,
 2. potřeba získávat,
 3. potřeba spojovat se,
 4. potřeba bránit se.

Na základě dlouhodobého sledování a průzkumů považuje řada expertů tyto motivy za pravý klíčový zdroj energie a motivace pro většinu lidských aktivit. Podle našich praktických zkušeností z realizace řady projektů přímo ve výrobních závodech můžeme definovat rozhodující kroky, které postupně naplňují uvedené potřeby a jsou podstatné pro získání zájmu a udržení motivace zaměstnanců v péči o zdraví.

 1. zhodnocení pracovní zátěže a rizik v daném provozu a jejich subjektivní vnímání ze strany zaměstnanců: tento krok probíhá formou analýzy, která zahrnuje kvalifikované hodnocení rizik, autorizovaná měření, definici kritických míst, posouzení informovanosti a přístupu ke zdraví, subjektivních zdravotních obtíží, vnímání pracovní únavy, pracovních podmínek a vztahů na pracovišti.
 2. návrh ozdravných postupů a opatření a zlepšování informovanosti o vlivu pracovní zátěže na organizmus: v první fázi připravíme vhodné ergonomické postupy a ozdravná opatření, následně seznámíme zaměstnance jednotlivých pracovišť s hlavními výstupy z analýzy, důležitými faktory pracovní zátěže, jejich působením na organizmus, doporučenými standardy, možnostmi kompenzace zátěže a s významem vlastní péče o zdraví.
 3. nácvik dovedností ke snížení a kompenzaci  zátěže a péči o zdraví: semináře, pravidelná intervence přímo na pracovišti, informační materiály, ergonomické postupy, výuková DVD, výcvik v provozu.
 4. systematické působení, sledování vývoje a přístupu k péči o zdraví: pravidelný kontakt s pracovníky, konkrétní akce podpory zdraví přímo v provozu, monitoring ergonomických standardů, hodnocení efektu ozdravných opatření, vyhodnocení s managementem a následně zpětná vazba zaměstnancům.

V jednotlivých fázích tedy postupně a systematicky naplňujeme potřebu porozumět, získávat, spojovat se a bránit se.  Pro vyvolání zájmu a zlepšení motivace k péči o zdraví je velmi důležité znát i další osobní motivátory jednotlivců:

 1. rodina, partner, partnerka, děti
 2. osobní kondice, výkonnost a spokojenost
 3. úspěch v práci a pracovní výkonnost
 4. sociální a společenský statut
 5. vlastní zdraví a zdravotní stav
 6. prevence a snížení rizika onemocnění.

Tyto faktory můžeme zjistit formou vhodného dotazníku nebo individuálním rozhovorem s jednotlivými zaměstnanci. Z našich dlouhodobých poznatků a z výše uvedených informací vyplývají klíčové faktory pro motivaci zaměstnanců v péči o zdraví: znalost rizik a negativních dopadů na zdraví, informovanost o možnostech snížení a kompenzace zátěže, podpora při získávání potřebných dovedností, pravidelný osobní kontakt, průběžné hodnocení efektu, jasné výstupy, zpětná vazba a v neposlední řadě dobrá znalost osobních motivátorů.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail