Kdo může školit obsluhy zdvihacích plošin?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Oldřich Küchler z Technické inspekce ČR.

Kdo může školit obsluhy zdvihacích plošin (předpokládejme vyhrazených zdvihacích zařízení)? Podle ČSN ISO 18878 musí zdvihací plošiny obsluhovat osoba náležitě proškolená kvalifikovanou osobou, která je definována v ČSN ISO 18893. Ale definice v této normě zní: Kvalifikovanou osobou je osoba, která na základě uznaného stupně, osvědčení nebo profesního postavení, nebo rozsáhlých znalostí, školení a zkušeností úspěšně prokázala svou schopnost řešit a analyzovat problémy spojené s předmětnou věcí, prací nebo projektem. Je tedy kvalifikovanou osobou i osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, pokud bude znát příslušné předpisy, EN a ČSN pro obsluhu a používání zdvihacích plošin? Prosím o odpověď, stačí odkaz na konkrétní ustanovení vyhlášky nebo zákona, který vymezuje oprávnění ke školení těchto zaměstnanců. A jestli oprávnění platí všeobecně pro zdvihací zařízení, tzn. i na jeřábníky a vazače.

1. V žádném předpisu (zákoně nebo vyhlášce) není specifikovaná osoba školitele provádějící školení pracovních plošin. V ČSN ISO 18878:2006 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy je uvedena organizace a rozsah školení. V čl. 7.1 je uveden termín - kvalifikovaný školitel s odvolávkou na ČSN ISO 18893:2006. V ČSN ISO 18893:2006 v čl. 3.10 je uveden termín - kvalifikovaná osoba a požadavky na její kvalifikaci.

2. V žádném předpisu (zákoně nebo vyhlášce) není specifikovaná osoba školitele - instruktora provádějící školení jeřábníků a vazačů. V ČSN ISO 9926-1:1993 je jen uveden minimální rozsah výcviku, který se má poskytnout školeným jeřábníkům. Pro výcvik vazačů žádný předpis vydán nebyl.

Osoba provádějí školení obsluh pracovních plošin, jeřábníků a vazačů musí vlastnit živnostenský list dle z. č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, příl. č. 4, Živnost volná (K § 25 odst. 2), obor 72 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail