Kategorizace práce

Recenze na knihu: Kategorizace práce : podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb., a vyhlášky č. 432/2003

Samotná kategorizace práce není v České republice novinkou. Její základ lze spatřovat již v 70. letech, kdy hygienická služba a další odborné složky, zabývající se sledováním zdravotního stavu zaměstnanců, využily získaných poznatků a studií o vlivu zátěže z práce a vytvořily první databáze pro jejich kontrolu. Dlouhodobý sběr dat a jejich každoroční analýza vytvořily základ pro cílené sledování jednotlivých faktorů pracovních podmínek, a tím umožnily nejen statistické výstupy, ale poskytly též ověřené údaje o příčinách a okolnostech vzniku nemoci z povolání. Kniha na konkrétních příkladech a podrobných postupech vysvětluje kategorizaci práce. Kategorizaci práce nepředstavuje jen jako povinnost zaměstnavatele, ale jako systém, který umožňuje zaměstnavateli a zaměstnancům důrazněji předcházet možným poškozením zdraví z práce. Kniha je významným přínosem pro všechny, kdo se problematikou ochrany zdraví při práci zabývají.

MOTYČKOVÁ, Pavla. Kategorizace práce : podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb., a vyhlášky č. 432/2003. Praha : ASPI Publishing, 2005. 79 s. ISBN 80-7357-051-3.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail