Prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., MBA

Absolvent Žilinskej univerzity v Žiline (2004); špecializácia krízový manažment, habilitácia na tému: Úlohy informačných systémov v dosahovaní požadovanej úrovne bezpečnosti v obore Civilná ochrana; inauguračná prednáška na tému: Modelovanie a simulácie ako podpora rozhodovania v krízovom manažmente; od roku 2010 bol prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy na fakulte bezpečnostného inžinierstva a od roku 2014 je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing na Žilinskej univerzite v Žiline; v roku 2010 absolvoval 5 mesačný výskumný pobytu na the University of Pittsburgh, Center for Disaster Management, the Graduate School of Public and International Affairs, USA; v roku 2012 člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie informačných systémov v krízovom manažmente ISCRAM 2012, na Simon Fraser University, Vancouver, Kanada; od roku 2017 rozvíja aktívnu spoluprácu s Kalifornskou univerzitou v Berkeley; aktívny člen ISCRAM (International Association for Information Systems for Crisis Response and Management) a IEEE; riešiteľ rady výskumných projektov podporených APVV, VEGA, MV ČR - bezpečnostní výzkum, ako aj EK – DG, 7RP a H2020; cca 25 pôvodných publikácií v zahraničných a domácich časopisoch (z toho 4 práce v časopisoch s IF) s odozvou cca 50 citácii v SCI. Vybrané publikácie: (1) Simak, L. and Ristvej, J., 2009: The Present Status of Creating the Security System of the Slovak Republic after Entering the European Union, In: Journal of Homeland Security and Emergency Management, V 6, I 1, Article 20, ISSN: 1547-7355. (2)  Lovecek, T., Ristvej, J., and Simak, L., 2010: Critical Infrastructure Protection Systems Effectiveness Evaluation, In: Journal of Homeland Security and Emergency Management, V 7, I 1, Article 34, ISSN: 1547-7355. (3) Zagorecki, A.T., Johnson, D.E.A., Ristvej J., 2013: Data Mining and Machine Learning in the Context of Disaster and Crisis Management, In: International Journal of Emergency Management, V 9, I 4, p. 351-365, ISSN: 1471-4825. (4) Ristvej, J. and Zagorecki, A., 2011: Information systems for crisis management – Current applications and future directions, In: Komunikacie - Communications: Scientific Letters of the University of Zilina, V 13, I 2, p. 59-63, ISSN: 1335-4205.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail