EIT AWARENESS DAY

EIT AWARENESS DAY

Irena Kuhnová1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kuhnova@vubp-praha.cz

Abstrakt

České Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádalo ve druhé polovině ledna 2013 setkání zástupců Evropského inovačního a technologického institutu a jeho znalostních a inovativních společenství s českými subjekty především z řad podniků a výzkumných center.

Klíčová slova: znalosti, inovace, výzkum

Abstract

Czech Ministry of Education, Youth and Sports organized in the second half of January 2013 meeting of representatives of European Institute of Innovation and Technology and its knowledge and innovation communities with Czech actors, primarily from companies and research centres.

Keywords: knowledge, innovation, research

 

Cílem události s názvem EIT Awareness Day bylo detailněji informovat zainteresované české subjekty o Evropském inovačním a technologickém institutu (European Institute of Innovation and Technology, EIT) a o roli jeho znalostních a inovačních komunit (Knowledge and Innovation Communities, KICs). Akce uspořádaná ve spolupráci s Úřadem vlády ČR se uskutečnila 22. ledna 2013 v Praze v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce. Záštitu převzal prof. Rudolf Haňka, hlavní vědecký poradce předsedy vlády ČR Petra Nečase.

EIT Awareness Day navázal na semináře k Horizontu 2020 a EIT, které byly uspořádány Technologickým centrem Akademie věd ČR ve spolupráci s MŠMT v průběhu listopadu a prosince loňského roku.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen s cílem posílit evropské inovační kapacity prostřednictvím tzv. znalostních a inovačních komunit (znalostní a inovační komunity) pokrývající znalostní trojúhelník výzkumu, vzdělávání a inovací, tzn. s cílem podporovat zakládání a činnosti znalostních a inovačních komunit po celé Evropě. V první části programu lednové akce byly představeny současné kroky EIT. Dále vystoupili zástupci všech tří současných znalostních a inovačních komunit (Climate KIC, KIC InnoEnergy  a EIT ICT Labs). Existující znalostní a inovační společenství byla založena v Evropě. Působí v průřezových oblastech strategického významu, jako jsou podnebí, energie a informační a komunikační technologie. Jde o tři strany znalostního trojúhelníku, jejichž propojení je předpokladem a podporou pro nové formy spolupráce a součinnosti.

Důležitou součástí dne byla prezentace k přípravě na druhou vlnu budování znalostních a inovačních komunit, pro něž by měla být zveřejněna výběrová kritéria v průběhu roku 2013. Nové komunity by se měly zabývat tématy: inovace pro zdravé bydlení a aktivní stárnutí (Innovation for Healthy Living and Active Ageing), suroviny a potraviny pro budoucnost (Raw Materials a Food4Future), městská mobilita (Urban mobility), přidaná hodnota výroby (Added-value manufacturing), bezpečné společnosti (Smart secure societies). Podle současných předpokladů by nové komunity měly vzniknout v roce 2014.

Podrobnější pohled na uskutečněný EIT AWARENESS DAY podávají prezentace hlavních řečníků, které jsou společně s programem akce zveřejněny na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vyzkum/eit-awareness-day.

Vzorová citace

KUHNOVÁ, Irena. EIT Awareness Day. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2013/eit-awareness-day.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail