Je při práci s traktorbagrem nutný strojnický nebo jeřábnický průkaz?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Mám dotaz ohledně jeřábnického průkazu. Je nutné mít při práci s traktorbagrem, který je vybaven jeřábnickým zařízením, jeřábnický průkaz? Nebo stačí platný strojnický průkaz, který opravňuje používat přídavná zařízení daného stroje? Žádám o stručnou a jasnou odpověď.

Protože požadujete stručnou odpověď, tak mohu jednoduše odpovědět, že k obsluze traktorbagru není potřeba ani jeřábnického ani strojnického průkazu. A to i v případě, kdy je upraven pro zvedání břemen. Vše vychází z ustanovení Ústavní listiny práv a svobod (2/1993 Sb.), která uvádí, že povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona a žádný zákon neukládá povinnost zaměstnavateli, aby jeho zaměstnanec musel mít uvedený kvalifikační průkaz. Bližší odůvodnění najdete v mé dřívější odpovědi: http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_stavebnictvi/skoleni_stroju120314.html

Základem pro proškolení obsluh těchto strojů je návod k použití od výrobce (což je současně i písemným dokumentem o vyhledání a vyhodnocení rizik dle § 102 zákoníku práce).

Autor článku: 

Komentáře

Nakladače

06.08.2014 - 09:30 Radovan Holy
Někteří odborníci zde na "fóru" mají jiný názor, viz: http://www.bozpinfo.cz/poradna_2.html?koren=2597&akce=vypis

Re: Nakladače

06.08.2014 - 10:27 Vladimír Jindra
Pane Holý, do uvozovek jste měl spíše dát slovo odborníci ...

Vážení pánové,

06.08.2014 - 12:23 Norbert Chalupa
Vážení pánové, trefená husa se vždy ozve - to je přirozené. Nemohu nereagovat, poněvadž uvozovky pana Jindry jsou narážka na mě. Pan Ing. Kápl má zcela jistě pravdu, vše je na zaměstnavateli. V komunikaci s p. Holým se rovněž zmiňuji o vyhlášce č. 77 jako o diskutabilní. Obdobné je to s vyhl. č. 50/1978 Sb., která stanoví kvalifikaci osob v oblasti elektrotechniky kupř. kdo smí provádět zkoušky u OSVČ dle §§ 5-8? Stejně problematická je oblast kvalifikací pro obsluhu motorové řetězové pily, obsluhy manipulačních vozíků, práce ve výšce, montáž lešení ad., napsáno už tady bylo o této problematice mnoho. Předpisy stanovující požadavky na kvalifikaci a odbornost daných činností jsou zrušeny, přesto se ve většině případech (dle mých poznatků) postupuje dle těchto zrušených předpisů. Většina zaměstnavatelů, kteří vyžadují odborná školení pro určitou činnost, toto konzultují se svojí odborně způsobilou osobou v prevenci rizik (OZO). Neznám, opravdu ne, zaměstnavatele, který by řekl, že nechce odborná školení obsluh stavebních strojů (stavebních strojů ve smyslu vyhl. č. 77), motorových vozíků a dalších, od odborníků, zejména externích, nýbrž že si to provede sám, se svými zaměstnanci. Ze zaměstnanců (až na výjimky) se zaměstnavateli pod toto nikdo ,,nepodepíše.,, Také neznám OZO, která by na odborné úrovni dokázala školit vše, obsluhy stavebních strojů, řetězových pil, manipulačních vozíků, lešenářů, BOZP všeobecně, PO atd.? Pochopitelně je nutná součinnost zaměstnavatele, OZO a odborného školitele k tvorbě obsahu, četnosti školení a způsobu ověření znalostí předpisů. Pokud by výrobce nestanovil, že kvalifikací pro obsluhu uvedeného stroje panem Holým dostačuje seznámení s daným návodem, riziky a místními podmínkami, tak moje odpověď, zda kvalifikaci dle uvedené vyhlášky, je za daných okolností ANO i dnes, tím spíše, že vyhláška je pořád platná. Je zcela logické, že budou názory opačné. Vycházím ze svých zkušeností a poznatků, pane Jindro.

Re:

07.08.2014 - 09:55 Radovan Holy
Prvně musím poznamenat, že svým příspěvkem jsem rozhodně nechtěl nikoho urazit nebo se ho jinak dotknout. Šlo mi jen o to, že vy, Vážený pane Chalupa, máte na problematiku očividně jiný názor, než autor článku pan Kápl. Chtěl jsem tedy jen vyvolat diskusi, a konečně si ve věci udělat jasno. Z mého pohledu je dodržování vyhlášky naprostým nesmyslem. Pokud si jako zaměstnavatel zakoupím stavební stroj, zaplatím za něj X milionů, výrobce mé lidi (v ceně stroje) ochotně, efektivně, odpovědně a smysluplně zacvičí a zaškolí v obsluze stroje, naše OZO BOZP je obeznámí s dalšími možnými riziky a před samotnou, samostatnou prací si ověříme, že zaměstnanci skutečně obsluhu zvládají... potom nechápu, proč bych měl platit další tisíce "odborníkům", kteří v daném stroji často ani neseděli za to, že našim zaměstnancům vydají tzv. strojnický průkaz. Kromě výše uvedeného samozřejmě i ověříme zdravotní způsobilost obsluhy. Výrobce je dle mého názoru tím subjektem, který zná stroj nejlépe ze všech. Nejlépe zná rizika práce s ním a nejlépe ví, jak obsluhu tohoto stroje řádně zaškolit. Jakýkoliv jiný školitel mi proto přijde zcestný. A co se týče starých, bazarových strojů. To musí být odpovědnost a věc každého kupujícího. Ojetý stroj neznamená jen ušetřené peníze... znamená povětšinou i ztrátu podpory výrobce, chybějící dokumentaci a s tím spojené provozní komplikace. Osobně bych bazarový stroj, pokud bych předem výrobcem neměl slíbený servis a další podporu (školení), nikdy nekoupil. A také mi věřte pane Chalupa, že existují zaměstnavatelé, kteří své zaměstnance, např. obsluhy motorových manipulačních vozíků, školí svépomocí. Proč totiž platit nehorázné peníze za externí instruktory? Jednou platím OZO BOZP... vytvoří osnovu, provede informování o rizicích a školení o souvisejících právních a ostatních předpisech. Zkušený "starý" zaměstnanec prak provede zácvik v obsluze. Přesně zaměstnancům vysvětlí, jak vozík provozovat v podmínkách firmy, na co si dát pozor, kde je jaká překážka, hrb, či díra. (Toto žádný externí instruktor nikdy nenahradí). Celkové školení podepíše odpovědná osoba (vedoucí pracoviště). Náklady pro firmu jsou v porovnání s externími instruktory (vstupní školení se běžně pohybuje kolem 1600 Kč/osoba (vesměs formální školení) až po 5000 Kč/osoba (řádně provedené školení a zácvik) zcela minimální. Na bezpečnost je nutno dle mého, pohlížet zejména z praktického hlediska. Na co strojnický průkaz? Mně dostačuje, že zaměstnanec umí stroj bezpečně a spolehlivě obsluhovat. Co je lepší pro zaměstnavatele a současně nejlepší pro zaměstnance. Protože jinak řečeno... pro zaměstnavatele jsou nejlepší bezpečně pracující zaměstnanci.

Re:

07.08.2014 - 16:36 Norbert Chalupa
Pane Holý, vězte, že bych velmi rád pociťoval jistotu, jakou máte Vy. Téměř se vším, co jste napsal, souhlasím, ale: Co se týče strojnických průkazů, tak mi jde pouze o jednu jedinou věc, kterou jsem dosud neslyšel a nečetl, a sice o to, že žádný soud v ČR by nikdy nemohl konstatovat, že zaměstnavatel pochybil, poněvadž obsluha stavebního stroje neměla kvalifikaci dle vyhl. č. 77/1965 Sb., přestože byla seznámena s návodem na obsluhu, riziky, místními podmínkami, pracovními postupy. Nic víc. Víte, když se mě ve firmě zeptají, zda je nutný strojnický průkaz pro daný stroj ve smyslu vyhl. č. 77, tak jim vysvětlím, že musí být zaměstnanci seznámeni s návodem, pracovními postupy, riziky atd. atd., ale že tady je ještě ona vyhláška, která je velmi stará a diskutabilní, nicméně platná, tak každý zbystří a nechá zaměstnance absolvovat kurz strojníků, kde jsou jim také vystaveny, jak píšete tzv., strojnické průkazy. Budu mezi prvními, který zvedne ruku pro snížení administrativní a finanční zátěže zaměstnavatelům, ale když nemám jistotu? Jsem rád, že se tato diskuze otevřela. Co se týče manipulačních vozíků, tak mi věřte, pane Holý, že neznám firmu, která by školila, zejména, začínající řidiče manipulačních vozíků svépomocí, tím ovšem nezpochybňuji, že takové firmy nejsou, ale já je neznám? Tím nemám na mysli, seznámení s návodem, místními podmínkami (kde je jaká překážka, hrb, či díra, jak píšete), riziky atd., to je samozřejmostí, že to provádí pověřený zaměstnanec firmy, ale jedná se zejména o teoretické a technické znalosti, které by zkušený instruktor měl správně prezentovat (otázka správného výběru instruktora). Tady ovšem nemusíme polemizovat o kvalifikaci lektora, vydaných dokladech o školení, průkazech apod., to už, mimo zákoník práce, žádný předpis neřeší. Jakou formu si zaměstnavatel zvolí, je jeho věc a zodpovědnost. Z mého pohledu, pokud by se jednalo o začátečníka, řidiče MV, tak zcela jistě vždy doporučím zaškolení instruktorem a následně zaměstnavatelem, také pomocí OZO. Zádrhelem často bývá, že odborníci mechanici, řidiči vozíků, jsou ,,starými a zkušenými kozáky,, ale nedokážou prezentovat danou problematiku. Proto také externisté, instruktoři MV.

Re:

31.10.2014 - 17:00 Eduard Šimánek
Vážení pánové, Ing. Kápl dle mého názoru odpověděl naprosto přesně. Ona totiž existence vyhlášky č. 77/1965 Sb. je jakýmsi právním unikátem, protože se jedná o prováděcí právní předpis k zákonu, který neexistuje, resp. tato vyhláška stanoví bližší podmínky k neexistujícímu zákonnému předpisu. Pravdou je, že je-li doložena odborná způsobilost ve smyslu uvedené vyhlášky, nedochází již k námitkám nedostatečnosti apod.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail