Je obezita zaměstnanců firemní problém?

Od 80. let procento obézních Američanů vzrostlo z jedné šestiny populace na dnešní téměř jednu třetinu. Podle reprezentativní studie České obezitologické společnosti a Ministerstva zdravotnictví má nadměrnou hmotnost 52 % dospělé populace České republiky. Co by měly s tímto trendem dělat podniky?

Po mnoho uplynulých desetiletí byl zájem o snižování nadváhy jen věcí atraktivity a vnějšího vzhledu člověka. Situace se však v posledních letech zásadně změnila. Dnes má stále více Američanů nejen pár liber nadváhy, ale kvapem přibývá těch, které lze klasifikovat jako obézní. Zvláště akutní je tento problém u dětí a dospívajících, u nichž se míra obezity za posledních 30 let ztrojnásobila. Obezita se stává vážným rizikovým faktorem u onemocnění jako je cukrovka, srdeční potíže, mrtvice, demence a další.

PROČ PRÁVĚ PODNIKY?

Není obezita spíš věcí osobní odpovědnosti a sebekontroly? Ano, ale jen do jisté míry. Jsou zde čtyři důvody, proč by vůdcové podnikatelských organizací měli začít aktivně přispívat ke zmírnění uvedeného problému.

Prvním důvodem je sebezachování, přežití firmy. Firmy vyrábějící nápoje a potraviny nejrůznějšího druhu se už dostaly pod palbu nepříjemných otázek právníků, kteří se snažili obvinit je za obezitu jejich klientů. Zatím se zdá, že tyto firmy nejsou tak zranitelné jako tabákové koncerny, nicméně bitva není dobojována, teprve začala.

Druhý důvod navazuje na první. Odvětví výroby a prodeje potravin a nápojů je pod stále větším tlakem veřejnosti: předmětem veřejné kritiky jsou příliš velké porce, nezdravé ingredience, příliš vysoký obsah tuku, příliš vysoký obsah cukru.

Třetím důvodem je skutečnost, že podniky nebudou moci efektivně fungovat, pokud podstatná část současných a budoucích zaměstnanců bude trpět obezitou. Je zde pravděpodobnost růstu absence, poklesu pracovní výkonnosti a růstu nákladů na péči o zdraví.

Čtvrtý důvod je, že boj s obezitou populace je podnikatelskou příležitostí. Pokud se do tohoto boje firma zapojí, může si vylepšit jak pověst značky a firmy, tak i zvětšit tržby z prodeje za výrobky a služby, které pomohou lidem snížit nadváhu.

V té nejjednodušší formě je americký problém s rostoucí obezitou populace energetickou krizí naruby: lidé konzumují příliš mnoho energie a příliš málo ji spalují. Podniky mohou pomoci řešit tuto krizi soustředěním na obě strany problému: na jedné straně pomoci lidem konzumovat méně a kvalitněji, na druhé straně je vzbuzovat k pohybovým aktivitám. To je už dnes nutností pro dospělou část populace, ale zvláště důležité to je u dětí a dospívajících.

ZDRAVĚJŠÍ SPOTŘEBA

Přesvědčit lidi, aby se stravovali zdravěji, je velká výzva. Na trhu v oblasti stravování fast food je stále velká poptávka po jídlech s větším množstvím kalorií a tuku. Naproti tomu veřejnost zatím vždy reagovala chladně na inovace ve zdravějších druzích potravin a nápojů. Přesvědčily se o tom například firmy McDonald's, Coca-Cola, General Mills, Kellogg. Jejich zdravější varianty pokrmů, nápojů, jogurtů a cereálií neměly na trhu ani zdaleka takový úspěch, jaký se očekával.

Je zřejmé, že je třeba inovovat inteligentně a zakládat nové produkty na důkladném průzkumu trhu. Takto postupovala firma Darden Restaurants se sídlem v Organdu na Floridě, když na základě průzkumu trhu založila řetězec provozoven rychlého občerstvení, jehož nabídka je založena na zdravé výživě. V tomto řetězci se nepoužívá smažení, těžké omáčky, máslo a přídavné tuky a žádné jednotlivé jídlo nemá víc než 475 kalorií. Každý týden se zde nabízejí sezónní novinky.

Změnit nabídku jídel je jen jeden způsob, jak přimět lidi jíst zdravěji. Druhý způsob je dát jim víc informací. Firma Starbucks je například jednou z firem, která na displejích ve svých provozovnách ukazuje údaje o množství kalorií v jednotlivých jídlech a nápojích a údaje o obsahu tuku.

Partnerství mezi podnikatelskými organizacemi a neziskovými organizacemi, jak ukazují americké zkušenosti, jsou často efektivní formou, jak dostat ke spotřebitelům lepší informace. V roce 2006 například vzniklo partnerství mezi firmou General Mills a velkou neziskovou organizací Nemours Foundation, která se specializuje na obor dětského lékařství a zdraví dětí. Informace o programu, který z tohoto partnerství vznikl, lze získat na www.NurturingCircle.com.

VÍCE POHYBU

Přes širokou dostupnost tělocvičen a fitness klubů v USA, mnozí Američané stále trpí nedostatkem pohybu. Ukazuje se, že podobně jako u změny stravovacích návyků, i zde budou muset být podniky daleko kreativnější než dosud, aby dostaly populaci do pohybu.

Podniky mají do určité míry v rukách nástroje, jak zapůsobit na své zaměstnance. Mohou například přispívat na členství ve fitness klubech a tělocvičnách, mohou pro zaměstnance organizovat vycházky a výlety do přírody. Větším problémem jsou však jejich budoucí zaměstnanci - dnešní dospívající. Mladí lidé nemají moc chuti chodit do tělocvičen, ale rádi tancují. Toho využila například japonská firma Konami. Dala na trh videohru Dance Dance Revolution (DDR), která provokuje k tanci na podložce velké tři čtvereční stopy opatřené senzory. Ti, kteří dokážou tancovat přesně podle rytmu po určitou dobu, dostávají známku za výkon a možnost pokračovat. V USA se prodalo více než čtyři miliony kopií této videohry. Tím se začal tvořit nový trh "exergame" neboli trh "cvičení/her". Stovky veřejných škol používají videohru DDR pro výuku a v mimoškolních programech.

Americké zkušenosti naznačují, že výchova a lepší informovanost o výživě a pohybových aktivitách a jejich vlivu na zdraví může vést ke změnám v chování lidí. Podniky proto mohou převzít vedoucí roli v partnerstvích se školami a neziskovými organizacemi v zájmu prevence a omezení obezity a zlepšení zdraví zejména u dospívající generace.

VÝZVA PRO PODNIKY

Podniky samy o sobě nemohou řešit a vyřešit sociální problémy. Mohou však pomoci zvrátit trend rostoucí obezity a měly by o to usilovat jak ze svých podnikatelských zájmů, tak i s ohledem na svoji společenskou odpovědnost. Ignorovat problém povede k růstu počtu žalob namířených proti podnikům a k rostoucímu hněvu veřejnosti namířenému například proti televizním sítím, restauracím typu fast food, výrobcům přeslazených nápojů a přesolených pochutin.

Ani podniky mimo tento okruh firem si nemohou dovolit zůstat v klidu, protože pokud obezity ještě přibude, budou platit dvakrát: poprvé ve formě větších nákladů na zdravotní péči, podruhé za nižší výkonnost obézních zaměstnanců. Pokud podniky nezačnou hned a nepomohou něco pozitivního udělat zejména pro děti a dospívající, celý problém s obezitou se ještě zhorší u příštích generací zaměstnanců.

Osvícené a progresivní firmy si už uvědomují obezitu populace jako riziko a zároveň příležitost a investují do takových inovací výrobků a služeb, jako jsou například nový styl restaurací, nové druhy her, nové druhy pokrmů a nápojů. Snaží se zachytit a využít příležitost pro vytvoření nových trhů, které budou reagovat na rostoucí potřebu odlehčit a ozdravit Ameriku.

DODATEK PRO ČR

Nadměrnou hmotnost má 52 % dospělé populace České republiky, z toho 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % je obézních. Výskyt obezity navíc vykazuje rostoucí trend - oproti roku 2000 vzrostl počet lidí s nadváhou o 3 %. Nejvíce osob s nadměrnou hmotností je mezi staršími lidmi (ve věku nad 45 let má normální hmotnost jen 30 %). Z průzkumu vyplývá, že příčinou zvýšeného výskytu nadváhy a obezity není ani tak změna ve stravovacích zvyklostech, ale úbytek pohybových aktivit. Tato průkazná a srovnatelná data přináší aktuální studie „Životní styl a obezita“, která by se měla stát hlavním zdrojem informací o prevalenci obezity v České republice. Zadavatelem projektu, který provedla společnost STEM/MARK, je Česká obezitologická společnost. Studii podpořilo Ministerstvo zdravotnictví a Potravinářská komora ČR.

Podle Seiders, K., Berry, L. L.: Sloan Management Review zima 2007, s. 15 - 17; výtah

ZDROJ:
Je obezita zaměstnanců firemní problém? In IHned.Modernirizeni.cz [online]. Praha : ECONOMIA, 2007 [cit. 09-03-2007]. Dostupný z WWW: <http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10024700-20599640-600000_d-je-obezita-zamestnancu-firemni-problem>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail