Je možné provádět specializovaná školení pomocí e-learningu?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Pravidelně školíme naše zaměstnance - řidiče VZV, jeřábníky, vazače, požární hlídky, pracovníky ve výškách apod. Zajímalo by mě, zda-li je můžeme školit pomocí e-learningu, nebo je někde nařízeno, že tato školení musí být prováděna prakticky - školitelem. Některé firmy nabízejí tato školení formou e-learningu, ale nejsem si jistá, zda je to z pohledu povinností zaměstnavatele dostačující. Je to pro nás zajímavé nejen finančně, ale i z důvodu rozptýlení našich pracovišť po celé ČR.

Odpověď na tento dotaz je jednoduchá. Žádný právní předpis školení formou e-learningu nezakazuje. Teoretickou část školení je tedy možno touto formou provádět. Nelze ovšem vyloučit, že v budoucnosti se situace nezmění. V zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v § 11 je ustanovení, že na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. Zvláštní právní předpis stanoví odborné vzdělání a délku odborné praxe. Toto ustanovení nelze zatím aplikovat, neboť prováděcí právní předpis nebyl dosud vydán.

Autor článku: 

Komentáře

Doplnění informace

15.04.2013 - 11:47 Tomáš Neugebauer
Jak je možné využít e-learning při školeních BOZP a PO, a to nejen základních, a jaké postoj k tomu mají kontrolní orgány naleznete na adrese: http://bozppo.vfn.cz/vyuziti_e-learningu.htm

Výjimka potvrzující pravidlo

15.04.2013 - 11:58 Tomáš Neugebauer
E-learningem nelze provádět teoretickou část zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel - neodpovídá způsobu provedení požadovaným právním předpisem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail