Jaká instituce kontroluje u společností přehled odpracovaných hodin?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jaká státní instituce kontroluje u společností přehled odpracovaných hodin a z jakého důvodu? Domnívám se, že je to kvůli překračování povoleného počtu přesčasových hodin, ale nejsem si tím jistá.

Odpověď je jednoduchá. Státní úřad inspekce práce a jeho jednotlivé inspektoráty práce. Zákon č. 251/2005 Sb. , o inspekci práce, dnes již ve znění pozdějších předpisů, totiž sloučil pod jeden úřad kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, kterou do té doby vykonávaly podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, úřady a práce a kontrolu nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou do té doby vykonávaly orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 251/2005 Sb. stanoví jednotlivé skutkové podstaty přestupků a správních deliktů s tím, že přestupku se mohou dopustit fyzické osoby (zaměstnavatelé – fyzické osoby nebo zaměstnanci) a správního deliktu právnické osoby – tedy zaměstnavatelé právnické osoby. Věcně jsou rozčleněny na:

 • přestupky (správní delikty) na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance,
 • přestupky (správní delikty) na úseku rovného zacházení,
 • přestupky (správní delikty) na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • přestupky (správní delikty) na úseku odměňování zaměstnanců,
 • přestupky (správní delikty) na úseku náhrad,
 • přestupky (správní delikty) na úseku náhrad,
 • přestupky (správní delikty) na úseku dovolené,
 • přestupky (správní delikty) na úseku bezpečnosti práce,
 • přestupky (správní delikty) na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců,
 • přestupky (správní delikty) na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví,
 • přestupky (správní delikty) na úseku vyhrazených technických zařízení,
 • přestupky (správní delikty) na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti.

Podle § 15 zákona např. platí, že fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovní doby tím, že o) nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s § 93 odst. 2 zákoníku práce , p) nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající ze zákoníku práce, q) vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce, r) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 1 rok prací přesčas, s) zaměstná mladistvé zaměstnance prací přesčas, Za skutkové podstaty uvedené pod písm. q) a r) lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč, u ostatních až do výše 2 000 000 Kč. Podle § 28 platí totéž pro právnické osoby.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail