Investice do bezpečnosti se vyplatí

Zdroj: 

Ve vyspělých zemích EU je péče o BOZP samozřejmostí. V ČR není vždy brána jako prioritní, přesto se v mnohých organizacích, kde management myslí na konkurenceschopnost firmy, mnohé v přístupu k BOZP změnilo.

Cílem firemní politiky musí být také zlepšování pracovního a životního prostředí

Od ledna 2001 jsme svědky největších změn týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v legislativě od vzniku samostatné ČR.

Změny začaly novelou Zákoníku práce, na kterou se nabalovalo množství zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a ČSN EN. Všechny mají jediný cíl – sjednotit legislativní požadavky České republiky s legislativou Evropské unie. V tomto případě je však příznačné české pořekadlo: „Práce kvapná, málo platná“. Odborná veřejnost ví, že mnohé legislativní požadavky se šily horkou jehlou a již po několika měsících platnosti se budou muset přepracovávat. Na úrovni podniků, zejména těch velkých, nejsou takové legislativní přehmaty ničím příjemným, neboť svým způsobem narušují dlouhodobě připravené programy zaměřené na práci se zaměstnanci.

Zatímco ve vyspělých zemích EU  (ke kterým se chceme co nejrychleji zařadit) je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zažitá a spolu se sociálními partnery posilována, v našich podmínkách není zatím vždy brána jako prioritní.

V organizacích, kde management myslí dopředu a dlouhodobě se připravuje na konkurenceschopnost firmy po vstupu České republiky do Evropské unie, se však mnohé v přístupu k BOZP změnilo.

Zlepšování systému BOZP

Velmi tomu napomáhá iniciativa Českého úřadu bezpečnosti práce, který je garantem již osmým rokem probíhajícího programu „Bezpečný podnik“. Program je touto státní institucí každoročně aktualizován (od roku 2003 program splňuje požadavky evropské normy OHSAS 18 001).

Další zlepšování systému BOZP podporuje certifikace Managementu bezpečnosti práce (MBP). V ČR již existují auditorské společnosti, které mají akreditaci pro udělování certifikátu MBP, např. podle OHSAS 18 001.

Úroveň BOZP ve firmě ověřuje kontrolní program „Správná praxe“, který organizuje Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci  se sídlem ve španělském Bilbau. Tato agentura byla založena v roce 1996 jako specializovaná organizace Evropské komise, jejímž hlavním úkolem je soustřeďování a šíření informací pro oblast BOZP mezi členskými státy Evropské unie. Česká republika bude v tomto roce poprvé hodnotit podle kriterií EU. V každém členském státě je založeno Národní informační centrum (National Focal Point), které soustřeďuje informace o oblasti BOZP. Funkční webová stránka ČR je http://osha.mpsv.cz

Podnikový strašák, nebo výhoda?

Cílem upozorňování na nutnost dodržovat pravidla bezpečnosti práce je zejména snížení počtu pracovních úrazů a dopadů na zaměstnance, na jejich výkonnost. Pracovní úrazovost je možné porovnávat pomocí statistických přehledů podle jednotlivých oborů, které jsou k dispozici na výše uvedených webových stránkách. Nejúčinnější porovnání však  vzejde při výměně zkušeností našich a zahraničních firem přibližně se stejným objemem a strukturou prací. Musíme si zvykat na skutečnost, že po vstupu do EU budeme čelit náporu zahraničních firem na náš podnikatelský trh. Půjde teď o to, zda získané informace více poslouží našim firmám při činnostech v tuzemsku a v zahraničí, nebo zahraničním firmám na našem trhu.

Jedním ze způsobů porovnávání systémů BOZP s ostatními státy EU je každoročně vyhlašovaný Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

K porovnání mezi tuzemskými firmami v oblasti BOZP určitě přispívá program „Bezpečný podnik“ a certifikát MBP.

Aby návratnost nákladů podnik nezlomila

Na získání prosperity firmy je nejdůležitější rozložení sil – management = mozek, lidský potenciál = kvalitní a bezpečná práce. Podnikatel, chce-li být úspěšný, si musí uvědomit, že stabilní pracovní kolektiv zaměstnanců, který se neustále vzdělává, školí a zlepšuje, se nedá nahradit ani tou nejdokonalejší technikou. Znamená to tedy nejvíce investovat do zaměstnanců. Spokojený zaměstnanec je ten, který má k dispozici kvalitní pomůcky – jak technické, tak ochranné – pro bezpečnou práci. Je zřejmé, že toho lze dosáhnout jen investicemi do moderní technologie a zajišťování ochranných pracovních prostředků.

Zaměstnanci potřebují k bezpečné práci informace o případných pracovních rizicích při jejich pracovní činnosti, což značí integrovat systém bezpečnosti práce do ostatních podnikatelských aktivit. Vypracování a přijetí národní politiky BOZP vyplynula ze zásadních ekonomických a společenských změn. Firmy, které se chtějí udržet na trhu práce, musí přizpůsobit svoji politiku tomuto dokumentu. Musí stanovit i zlepšování pracovního a životního prostředí. Zlepšování technického stavu v oblasti BOZP lze snadno vyčíslit, zrovna tak poskytování osobních ochranných prostředků. Zpětná návratnost investic se dá vyčíslit snad pouze ve snižování pracovní úrazovosti. Návratnost investic do BOZP však musíme vidět v celkovém kontextu ziskovosti firmy.

ZDROJ:
Šimáček, Jiří. Investice do bezpečnosti se vyplatí. Profit, č. 20 (2004), s. 27.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail