Hradí zaměstnavatel školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

V poslední době se množí případy, kdy zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci úhradu za školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (profesní).  Z předpisů to tak úplně jednoznačné není. Podle zákoníku práce by to mohlo být školení doplňující jejich odborné předpoklady, ale řidičský průkaz jim také nikdo nehradil. Jaký je správný výklad?

Státní úřad inspekce práce není oprávněn podávat výklady k právní problematice. Můžeme pouze vyslovit názor, který v současné době na tuto problematiku zastáváme. Je potřeba důsledně od sebe odlišit, co je prohlubováním kvalifikace, které ze zákona zaměstnavatel musí uhradit, a co se považuje za zvýšení kvalifikace, na kterém se zaměstnavatel nemusí podílet. Zákoník práce v ustanovení § 230 stanoví: „Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet." V § 231 zákoníku práce je uvedeno, že: „ zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření.
 
V zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, se uvádí, že pravidelné školení řidičů je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Z toho důvodu by měl zaměstnavatel toto školení uhradit.   

Autor článku: 

Komentáře

Školení řidičů

17.03.2019 - 20:28 Tomáš Starosta
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat zda je zaměstnavatel povinen zajistit školení řidičů pro svého zaměstnance (zaměstnán jako řidič).Druhou otázkou je jestli zaměstnavatel musí hradit obnovovací školení řidiči (35h) po nedodržení pětiletého školení a tudíž propadnutí profesní způsobilosti. Poslední otázka -kdo je zodpovědný za hlídání termínů aby nedošlo ke ztrátě profesní způsobilosti. Děkuji za odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail