Hlášení pracovního úrazu - obvodnímu báňskému úřadu, nebo oblastnímu inspektorátu práce?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Dušan Havel z Českého báňského úřadu.

Náš podnik je strojírenský, ale s oprávněním k pracím souvisejícím s hornickou činností a spadáme tak pod dozor báňského úřadu. V poslední době po nás báňský úřad požaduje, abychom úrazy, které nesouvisí s hornickou činností (např. obráběč kovů - úraz oka) hlásili oblastnímu inspektorátu práce. My se tomu pochopitelně bráníme. Ptám se tedy, proč k nám inspektor obvodního báňského úřadu (OBÚ) chodí na kontroly a dozoruje nám pracoviště, kde se přímá hornická činnost neprovádí? Teď se stal úraz v rámci teambuildingové akce mimo areál. Zaměstnavatel úraz uznal, sepsal se záznam o úrazu a poslal se na OBÚ. Ti opět úraz odmítají zaevidovat do své evidence a nařizují nám odeslat úraz na OIP. Jak správně postupovat? Provádím tuto praxi přes dvacet let, ale až v tomto roce se vyskytl problém.

Skutečnost, že bylo obvodním báňským úřadem vydáno Vaší organizací oprávnění k „pracím souvisejícím s hornickou činností" ještě neznamená, že jste povinni hlásit veškeré úrazy místně příslušným obvodním báňským úřadům. Je nezbytné vycházet z věcné příslušnosti Státní báňské správy ČR (SBS), kterou je ve Vašem případě hornická činnost (HČ), popřípadě činnost prováděná hornickým způsobem (ČPHZ), vymezená v §§ 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Pouze tyto činnosti ve vztahu k Vašemu oprávnění dozorují obvodní báňské úřady, přičemž není rozhodující, jakou práci postižený v době úrazu prováděl (Váš příklad: obráběč kovů - úraz oka). Pokud se tedy týče Vámi zmíněné teambuildingové akce, její zadání může jen stěží naplňovat podmínky HČ nebo ČPHZ.

Ke kontrolní činnosti báňských inspektorů, která je prováděna, jak zmiňujete, i na Vašich pracovištích, kde se hornická činnost přímo neprovádí, uvádíme, že tuto skutečnost je možné posoudit pouze v každém konkrétním případě, neboť i taková skutečnost není vyloučena. Jako jednu z možností uvádíme, že mezi jednotlivými obvodními báňskými úřady a místně příslušnými oblastními inspektoráty práce byly uzavřeny regionální dohody, které blíže upřesňují hranice dozoru mezi těmito správními orgány. Samozřejmě mezi v dohodách uvedenými pracovišti bývají i některé dílny (kde se montují, opravují či repasují důlní stroje a zařízení) a montážní místo (např. pro velkostrojovou techniku). Další možností je, že se taková pracoviště nacházejí uvnitř areálu hornické (např. těžební) organizace. O jednoznačném vymezení hranic dozoru SBS musejí být v takových případech jejich vlastníci či nájemci samozřejmě informováni místně příslušným obvodním báňským úřadem.

Z výše uvedeného vymezení hranic dozoru je nutno vycházet i při ohlašování úrazů a zasílání záznamů o úrazech. Pokud se tedy úraz stal mimo hranice prováděné HČ nebo ČPHZ, potom je nutno jej nahlásit jinému věcně a místně příslušnému orgánu dozoru (ve Vámi zmíněném případě orgánu inspekce práce).

Autor článku: 

Komentáře

"Kacířský" náhled

14.08.2017 - 11:51 Radoslav Vlasák
Ze své x-leté praxe (mj. i úzké spolupráce jak s orgány Státní báňské správy, tak Státního úřadu inspekce práce) jsem si vědom, že mnohdy je skutečně dost problematické určit, pod který z dozorových orgánů ten který pracovní úraz spadá. Dovolím si proto "kacířský" náhled - co třeba posílat u takových sporných případů záznam o úrazu na oba orgány, tj. OBÚ i OIP? Ony by se potom jistě (mj. i na základě zmíněných regionálních dohod) operativně domluvily, kdo se bude úrazem zabývat a zahrne jej do své statistiky. A že by to zvýšilo administrativu - pochybuji, takových případů zase až tak moc nebude...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail