Havárie při cestě na pracovní schůzku

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Při cestě autem na pracovní schůzku jsem měla havárii zaviněnou protijedoucím řidičem. Nyní jsem v pracovní neschopnosti již 7. kalendářní den. Co to pro mne znamená? Budu mít stoprocentní plat, nebo zkrácený? Bude něco platit člověk, který nehodu způsobil? 

Předpokládám, že jste v zaměstnaneckém poměru (máte uzavřen pracovní poměr). V tom případě platí, že pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (viz § 380 odst. 1 zákoníku práce). A podle § 273 odst. 1 zákoníku práce platí, že plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že k úrazu došlo na pracovní cestě, takže k němu došlo při plnění pracovních úkolů. Váš zaměstnavatel je pravděpodobně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání ve smyslu ustanovení § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 365 zákoníku práce), takže by s odškodněním neměl být vážnější problém. Pojištěny nejsou pouze zaměstnavatelé, kteří mají postavení organizační složky státu, ty hradí škody z titulu pracovního úrazu přímo ze svých rozpočtů.

Jinak po dobu pracovní neschopnosti Vám přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle § 370 zákoníku práce, a to je v podstatě náhrada rozdílu mezi výší dávek nemocenského a plnou výší průměrného výdělku. Kromě této náhrady Vám přísluší právo i na další náhrady -  zejména náhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění, což je jednorázová dávka, která závisí na bodovém ohodnocení Vašeho zdravotního postižení (viz § 372 zákoníku práce a vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů). Toto bodové ohodnocení však stanoví lékař až po ustálení zdravotního stavu (třeba rok po úrazu) a jeden bod představuje 120 Kč, na to je zatím dost času. Další náhrada, která Vám přísluší, je náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, tj. náhrada výdajů u lékaře, poplatky, léky apod. To byste měla zaměstnavateli vyúčtovat, aby provedl odškodnění. Nakonec můžete požadovat i náhradu věcné škody. To je náhrada, kterou se odškodňují škody na věcech, jež měl postižený v okamžiku úrazu u sebe (např. rozbité brýle, ztracený mobil apod.). I tu byste měla zaměstnavateli prokázat.

Protože Vy jste zaměstnanec, tak máte právo na náhradu škody od svého zaměstnavatele, on je za Vaši škodu odpovědný a on ji také bude odškodňovat. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání je založena výhradně na vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec. Jinak ale platí podle § 384 odst. 1 zákoníku práce, že zaměstnavatel, který nahradil poškozenému škodu, má právo na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle občanského zákoníku, a to v rozsahu odpovídajícím míře této odpovědnosti vůči poškozenému, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Tady bude pak záležet na Vašem zaměstnavateli, jestli bude nebo nebude po viníkovi nehody požadovat úhradu škody. Vymáhat škodu je jeho právo, ale ne povinnost.

Autor článku: 

Komentáře

havárie

06.08.2008 - 11:14 Miroslav .Tvaroh
Lze určit zaměstnanci/doporučit/jakým dopravním prostředkem měl jet na pracovní schůzku ?Děkuji předem za odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail