Evropský týden BOZP: spolupracujme, abychom zvládli stres!

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2015, vyvrcholení kampaně "Zdravé pracoviště zvládne i stres", začal dne 19. října. Při této příležitosti se po celé Evropě uskuteční řada akcí upozorňujících na stres a psychosociální rizika na pracovišti.

Cílem Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její sítě partnerů je rozvinout v Evropě debatu o tom, jak tato rizika můžeme společně řešit.

Síť národních kontaktních míst agentury EU-OSHA pořádá ve více než 30 zemích řadu akcí, jejichž účelem je propagovat poselství kampaně. Tematicky pokrývají například stres a psychosociální rizika ve vztahu k pracovní době, nový protokol, který se zabývá šikanou a obtěžováním, posuzování psychosociálních rizik v malých firmách nebo vztah mezi institucemi činnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), odvětvím vzdělávání a firmami z hlediska řízení psychosociálních rizik. V Rakousku, Belgii, Maďarsku, Španělsku a Švédsku se uskuteční konference, které představí činnosti realizované během dvou let trvání kampaně.

Oficiální partneři kampaně agentury EU-OSHA rovněž plánují různé akce: Například evropská síť EWHN (European Work Hazards Network, Evropská síť pro nebezpečí při práci) uspořádá v Itálii závěrečnou akci, na níž budou účastníci moci diskutovat o svých zkušenostech a osvědčených postupech v Itálii a o tom, jak zajistit prevenci, hodnocení a řešení rizik na evropské úrovni. B-A-D, německý poskytovatel služeb v oblasti BOZP, pořádá konferenci o hodnocení rizik duševního zatížení a federace FEES (Federation of European Ergonomics Societies, Federace evropských sdružení v oblasti ergonomie) věnuje evropský měsíc ergonomie tématu „ergonomie jako nástroj řízení stresu při práci“. Tyto akce se zaměří na pracoviště, zejména pak na jeho uspořádání, na hodnocení rizik a opatření k jejich odstranění a rovněž na mezilidské problémy, jako je šikana a obtěžování.

Letošní Evropský týden nadále pracuje s tématem „zdravé pracoviště zvládne i stres“ a zdůrazňuje také dva konkrétní problémy: sexuální obtěžování a násilí třetích stran, kterým se věnuje i nově vytvořená informační grafika. První vysvětluje, co se rozumí pod pojmem sexuální obtěžování, nastiňuje počet pracovníků, jichž se obtěžování týká, a nabízí opatření, která mohou společnosti přijímat k řešení tohoto problému. Druhá popisuje násilí třetích stran – nejčastěji se vyskytující psychosociální riziko v evropských podnicích. Objasňuje, kdo je nejvíce zasažen, která povolání jsou nejvíce ohrožena a jaké jsou jeho dopady na pracovníky.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, vysvětluje, že: „Přestože násilí může zasáhnout jakékoli pracoviště a jakéhokoli pracovníka, některé charakteristiky práce riziko zvyšují. Práce v přímém styku s klienty, zákazníky nebo jinými osobami mimo organizaci zvyšuje riziko násilných incidentů, známých též jako „násilí třetích stran“. Průzkum ESENER-2 ukazuje, že nutnost jednat s obtížně zvladatelnými zákazníky, pacienty či studenty byla označena za nejčastější rizikový faktor ve všech evropských podnicích (57,4 %).

Další výsledky z průzkumu ESENER-2 ukazují, že 76 % podniků v zemích EU-28 provádí pravidelná hodnocení rizik a 90 % z nich je považuje za užitečný způsob řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Ukázalo se, že vysoká míra účasti zaměstnanců (formální i neformální) je významným ukazatelem vysoké kvality práce i kvalitního řízení BOZP obecně a konkrétně řízení psychosociálních rizik.

Nedlouho po Evropském týdnu ve dnech 3. a 4. listopadu 2015 se ve španělském Bilbau uskuteční summit Zdravé pracoviště 2015. Přední evropští odborníci a činitelé s rozhodovacími pravomocemi budou diskutovat o konečných výsledcích dvouleté kampaně, strategiích a programech pro řízení stresu a psychosociálních rizik při práci i o budoucnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě. Akce bude věnována památce Dr. Eusebia Riala Gonzáleze, bývalého vedoucího oddělení prevence a výzkumu agentury EU-OSHA, a bude na ní vyhlášena cena Eusebio Rial González Innovation and Practice Award in Occupational Health Psychology (Cena Eusebia Riala Gonzáleze za inovace a praxi v oblasti psychologie ochrany zdraví při práci).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail