Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik

Zdroj: 

Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím zabývat se efektivněji problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví a přispívat ke zdraví a spokojenosti pracovníků. Tvůrcům politik poskytuje srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vytváření a uplatňování nových politik v této oblasti.

Právní předpisy Evropské unie poskytují prostřednictvím rámcové směrnice 89/391/EHS a jejích samostatných směrnic rámec pro to, aby pracovníci v Evropě měli zajištěnu vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Provádění těchto ustanovení se v jednotlivých zemích liší, stejně jako jejich praktická aplikace podle odvětví, kategorie pracovníků a velikosti podniku. Rostoucí význam „vznikajících rizik“, jako je stres, násilí a obtěžování, představuje pro tvůrce politik v jejich úsilí o přijímání účinných preventivních opatření náročný úkol.

Evropský průzkum podniků o nových a vznikajících rizicích (ESENER) agentury EU-OSHA v této souvislosti pokládá manažerům i zástupcům zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví otázku, jak jsou na jejich pracovišti řízena bezpečnostní a zdravotní rizika, a to se zvláštním důrazem na psychosociální rizika, tj. pracovní stres, násilí a obtěžování. Na jaře roku 2009 byl proveden pohovor s celkem 28 649 manažery a 7 226 zástupci pro BOZP v 31 zapojených zemích: 27 členských státech EU a dále také v Chorvatsku, Turecku, Švýcarsku a Norsku.

Průzkum ESENER byl vytvořen za podpory vlád a sociálních partnerů na evropské úrovni a jeho cílem je napomoci pracovištím v Evropě zabývat se efektivněji problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví a poskytovat tvůrcům politik srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vytváření a uplatňování nových politik. Kromě zkoumání manažerských postupů průzkum ESENER podrobně zkoumá i způsoby zapojení pracovníků do řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je důležitý faktor pro úspěšné provádění preventivních opatření na úrovni pracovišť.

Více čtěte ve formátu PDF zde.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail