Evidence pracovní doby a docházky

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Začínám podnikat v autodopravě, kde se jezdí od pondělí do pátku, víkendy jsou volné. Řidič vyjede v pondělí a do firmy se vrátí až v pátek. Během týdne je na cestách a dostává zprávy, kam má jet. Jak se počítá pracovní doba a evidence docházky?

Evidence docházky a evidence pracovní doby není totéž. Evidence docházky není žádným předpisem vyžadována, protože poskytuje jen informaci i tom, zda pracovník je či není v daný den na pracovišti. Evidence pracovní doby vyžadována je, a to v souladu se zněním zákoníku práce - ustanovení § 96.
Cit: „Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce a) odpracované 1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)j,
2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],
3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),
4. noční práce (§ 94),
5. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),
b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95]
.“

Uložená povinnost evidovat začátek a konec je významná nejen z důvodu vzniku práva zaměstnance na příplatek (za noční práci, za práci přesčas, za sobotu a neděli a za svátek), které je vázáno na konkrétní kalendářní den nebo denní dobu, ale také pro případ kontroly, zda byly ze strany zaměstnavatele dodrženy jeho povinnosti pří poskytování minimálních odpočinků mezi směnami a v týdnu, přestávky v práci na jídlo a oddech, pří výkonu práce v den pracovního klidu a podmínek rozhodných pro výkon práce v noci. Forma evidence pracovní doby není stanovena.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail