Dotaz na bezpečnost práce a drobného živnostníka

Na dotaz odpověděla Ing. Marie Pečená

Dotaz:
Manžel je „drobným“ živnostníkem, jeho činností jsou opravy panelových domů pomocí horolezecké techniky. Jednorázově a spíše výjimečně mu pomáhají živnostníci s ŽL (Živnostenskými listy) na různé stavební činnosti. Manžel si sám zajišťuje pro sebe školení na výškové práce a má na tyto práce ŽL. Ručí nějak tedy i za živnostníky, kteří na jeho zakázce pracují na základě smlouvy dle obch. zákoníku? Má dané školení od nich požadovat? Je povinen kontrolovat jejich ŽL? Pokud manžel někomu na základě smlouvy dle OZ (Obchodního zákoníku) poskytuje služby, tak objednatel také nekontroluje jeho ŽL a školení.

Odpověď:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zakotvena v zákoníku práce a to v ustanoveních části druhé, hlavy páté. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá zaměstnavatel. Ustanovení hlavy páté platí přiměřeně i pro fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního předpisu (např. živnostenského zákona) a nikoho nezaměstnává. Každá podnikající fyzická osoba se musí o zajištění své bezpečnosti (pokud ve smlouvě není uvedeno jinak) postarat sama.
V souvislosti s Vaším dotazem je nutno upozornit na Zákoník práce, § 132 odstavec 4. Z tohoto § vyplývá pro zaměstnavatele (a zákoník práce platí přiměřeně i pro PFO), v případě, že na jednom pracovišti plní úkol zaměstnanci více zaměstnavatelů, vzájemná písemná informovanost zaměstnavatelů o rizicích, která vyplývají z jejich činností.
Shodně tak i vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce při stavebních pracích, ukládá povinnost všem dodavatelům stavebních prací, aby vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce byly mezi účastníky stavebních prací dohodnuty před zahájením těchto prací a byly obsaženy v např. v zápise o odevzdání pracoviště.

Na dotaz odpověděla Ing. Marie Pečená

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail