Dokumentace strojů a technických zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Zajímalo by mě, jaké dokumenty máme požadovat při koupi nějakého stroje (např. lisu papíru) z bazaru, aby to bylo v souladu s BOZP.

Co požadovat při nákupu z bazaru je trochu složité. Obecně: veškerou dokumentaci, kterou Vám mohou k danému zařízení dát. A Vy si pak musíte obdržené projít a doplnit o chybějící.

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. musíte k používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen zařízení) mít:

A. průvodní dokumentaci:

 • což je vlastně návod výrobce, který obsahuje pokyny pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení;
 • výchozí revizi (byla-li prováděna);
 • prohlášení ES shody;

B. provozní dokumentaci:

 • což je vedle průvodní dokumentace i záznam o poslední nebo mimořádné revizi (byly-li dělány);
 • záznamy o kontrole (stačí poslední roční kontrola);
 • záznamy o pravidelném servisu či seřízení výrobcem či jím pověřenou osobou apod. (opět stačí poslední takový záznam);
 • provozní deník (k zaznamenání rozhodných skutečností o provozu zařízení – např. za účelem opakovaných úkonů údržby, výměny opotřebených součástí, doplnění provozních kapalin apod.).

Jestliže takové dokumenty od prodejce nedostanete a od posledního provozovatele zařízení se Vám nepodaří takové dokumenty získat, musíte si návod opatřit buď přímo od výrobce (dokumentaci uchovává 10 let), nebo si jej musíte vyhotovit. Je vhodné vycházet z návodu jiného výrobce stejného zařízení nebo výrobce podobného zařízení. Vyhotovenou podobu návodu včleníte do vlastního dokumentu k danému zařízení, kterým je

C. místní provozní bezpečnostní předpis

 • upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, tj.:
 • podmínky instalace a uvedení do provozu – v souladu s technickými charakteristikami zařízení a předurčení výrobcem,
 • technologii práce se zařízením,
 • podmínky obsluhy a provozování – kvalifikovanost obsluhy, oprávněnost k úkonům obsluhy a běžné údržby a doplňování provozních médií (perioda a rozsah úkonů),
 • podmínky provádění kontrol, revizí, servisních zásahů – perioda a rozsah úkonů,
 • podmínky provádění monitoringu (máte-li zavedeno či je-li to potřebné),
 • způsob záznamu provozních dat (provozní deník).

Při vyhotovení dokumentu byste měli být přiměřeně opatrní a důslední. Jakékoli pochybení, které by bylo příčinou poruchového chodu zařízení s následkem na zdraví či životě obsluhy či dalších osob, by mohlo být předmětem velmi důsledného zkoumání ze strany státních orgánů i pojišťoven.

Z pohledu vlastní bezpečnosti je také vhodné zamyslet se, zda nevyužít možnosti odborné prohlídky nakoupeného zařízení k ujištění se, že zařízení nemá skryté vady či že u něj nedošlo k poškození vlivem přepravy, např. k uvolnění nějakých usazenin, rozvolnění spojů nebo opravdu poškození vnějšího pláště či jiných konstrukčních prvků, ochranných krytů či jiných bezpečnostních zařízení (optická čidla, senzory) apod.

Používání zařízení z druhé ruky nelze zakázat či nedoporučovat, ale je nutné mít na paměti jistá specifika takového pořizování zařízení a z nich vyplývající nebezpečí a rizika, která je třeba mít pod kontrolou. To je hlavní a zásadní úskalí takového pořizování zařízení. Odhlédneme-li od ekonomických nákladů na pořízení zařízení (je levnější) a provoz zařízení (zpravidla dražší), největší náklad je na straně kvalifikované obsluhy, kterou bychom mohli podceněním specifik takového pořizování zařízení dočasně či trvale ztratit. A to už by se ta vstupní úspora opravdu nemusela vyplatit.

Autor článku: 

Komentáře

Dokumentace strojů a technických zařízení

02.06.2017 - 21:17 Zdeněk Friedrich
V odpovědi Ing. Jiřího Tilhona se vyskytují termíny výchozí revize a revize. Pokud jsou myšleny revize VTZ elektro, ať už výchozí nebo pravidelná, zajímalo by mě, jaké úkony a měření se musí při revizi strojního zařízení provádět a v jakých lhůtách. Názory se velice různí, protože norma pro revize strojního zařízení jako obdoba ČSN 33 1600 ed.2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání) neexistuje, V ČSN EN 60204-1 ed. 2 není uvedeno, co by měla revize obsahovat a jaké by měly být lhůty pravidelných revizí, jako je tomu v ČSN 33 1500 ( Revize elektrických zařízení) nebo ČSN 33 2000-6 nověji ČSN 33 2000-6 ed.2 (Revize), které jsou ale primárně zaměřeny na elektrické instalace budov.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail