Desatero BOZP kuchařů ve stravovacích zařízeních

Zdroj: 

Dobře, pokud možno rychle uvařit a nezranit se při tom. To je krédo každého kuchaře. Pracovní podmínky nebo vybavení kuchyně se mohou lišit v malé rodinné restauraci a ve velkém hotelu. Bezpečnost práce se však musí dodržovat v každém zařízení a je pro všechny zúčastněné téměř stejná. Jaké hygienické a bezpečnostní podmínky se tedy musí dodržet?

1. Udržovat hygienu a pořádek na pracovišti – udržovat čisté a suché podlahy, ihned odstraňovat mastnotu a rozsypané suroviny.

2. Používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky – protiskluzovou obuv, rukavice, zástěry, ochranné brýle; zaměstnanci s dlouhými vlasy by měli nosit pokrývku hlavy (síťky).

3. Být proškolen pro práci s technickým zařízením, přístroji, postupovat podle návodů od výrobce. Pokud kuchař obsluhuje elektrická zařízení určená pro užívání laiky – sporák, mixéry, šlehače apod., stačí, aby byl seznámen s předpisy v rozsahu své činnosti a upozorněn na možná elektrická rizika dle požadavku § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením prací provede vizuální prohlídku zařízení. Před čištěním se ujistí, že je zařízení odpojené od zdroje energie.

4. Pracovat s dobře nabroušenými noži a přenášet je čepelí směrem dolů.

5. Při práci s horkými předměty (hrnce, poklice, pokrmy vytahované z trouby, ještě horké nádobí z myčky apod.) používat chňapku nebo utěrku.

6. Pro dosažení výše uložených předmětů používat štafle nebo schůdky – nelézt po židlích a nestabilních plochách!

7. Čisticí prostředky používané v kuchyni skladovat v označených nádobách odděleně od nádob s potravinami. Zaměstnanci musí být poučeni o bezpečné práci s nimi a použít vhodné OOPP.

8. Být ke své práci zdravotně způsobilí. Práce kuchaře patří mezi epidemiologicky závažné, to znamená práce v riziku ohrožení zdraví podle Přílohy č. 2 vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Bývají zařazováni do 2. kategorie práce.

9. Mít podle § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává praktický lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

10. Snažit se bojovat se stresem. Kuchař pracuje dlouho do večera, o víkendech a svátcích, pracuje pod tlakem - musí najednou uvařit pro mnoho lidí, aby nečekali dlouho - je pořád na nohou, často v nevhodných klimatických podmínkách, byť kuchař, nemá čas se najíst. Zaměstnavatel by měl hovořit se zaměstnanci o problémech, umožnit jim odpočinek, co nejvíc to jde, pečovat o ně formou benefitů a budovat dobré vztahy na pracovišti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail