Desatero bezpečnosti a ochrany zdraví dětí na letních táborech

Zdroj: 

Je známo, že v čase prázdnin se stává více úrazů dětí, než ve školním roce. Snad toto prázdninové desatero zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví dětí na táborech přispěje k jejich snížení.

1. Podmínky bezpečnosti dětí na táboře ani počet vedoucích na určitý počet dětí nejsou nikde přesně stanoveny, stanoví si je provozovatel akce. Před příjezdem dětí na tábor se zkontroluje, jestli na ně nečíhá žádné nebezpečí, po příjezdu si vedoucí s dětmi sdělí pravidla tábora. Požadavky na zotavovací akce upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

2. Je důležité, aby děti každý úraz (třeba i jen bodnutí hmyzem) hlásily vedoucímu.

3. Na táboře musí být zajištěny hygienické podmínky, pořadatel musí zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

4. Dítě musí být k účasti na táboře zdravotně způsobilé (posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte; potvrzení od rodičů - tzv. bezinfekčnost nesmí být starší než jeden den). I fyzické osoby, které na zotavovací akci působí jako dozor nebo zdravotník, musí být zdravotně způsobilé.

5. Na táborech musí být zajištěna pitná voda a možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.

6. Při vaření je nutné používat vhodné potraviny a správně je skladovat. Vařit z prověřených potravin a vodu na pití a vaření používat z nezávadných zdrojů. Pozor! - ani voda z veřejného vodovodu nemusí být vždy nezávadná. Při opékání špekáčků dodržovat pravidla pro rozdělávání otevřeného ohně, dodržovat požární předpisy.

7. Na táboře musí být vybavená lékárnička. Její obsah stanovuje Příloha č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb.

8. Koupání dětí musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem. Smějí se koupat nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení, neskákat do vody uhřátí. Na jednoho vedoucího se doporučuje nejvíce 10 dětí ve vodě.

9. Pokud někde na výletě dostanou děti rozchod, zodpovědnost za ně stále mají vedoucí. Když se nelze vyhnout chůzi po silnici, chodí se po levém kraji vozovky, s dětmi by měly jít nejméně dvě dospělé osoby – jedna vpředu, druhá vzadu. V případě bouřky se neschovávat v blízkosti osamělých nebo vyčnívajících stromů, železných konstrukcí, vodních ploch, pod převisy nízkých skal či v menších staveních bez bleskosvodu. Na holé pláni nezůstat ve skupině a bouřku přečkat v podřepu s nohama a rukama u sebe (zdroj: pozary.cz).

10. Pokud děti používají nějaké nářadí (nožík, sekyrku), nemělo by se nic vážnějšího stát, když jsou poučeni o jejich správném používání a nářadí používají pod dohledem vedoucího.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail