Délka směny řidiče v noční době

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji jako řidič nákladního auta (nad 12 t). Jezdím 4 dny v týdnu, ve čtvrtek mám volný den. Směnu začínám vždy kolem 23.30 a kromě úterý, kdy končím přibližně v 6.45, končím mezi 9.45 - 10.15 hod. V případě nějakého problému, například při nakládce, vedoucího upozorňuji, že překračuji povolených 10 hodin při řízení v noci, ale on tvrdí, že se v průměru do 10 hodin vejdu. Má pravdu?

Abych mohla jednoznačně posoudit Váš dotaz, musela bych mít k disposici Váš harmonogram směn. Konstatace, že směnu začínáte kolem 23.30 a končíte mezi 9.45 – 10.15 hodin, je nepřesná. Pro posouzení, zda je splněna podmínka délky směny zaměstnance pracujícího v noční době (nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích) musím vidět harmonogram směn, jak jej stanovil zaměstnavatel. Odchylky na začátku směny a na konci směny jsou prací přesčas. Té Vám může zaměstnavatel nařídit 8 hodin týdně, to je v pořádku.

Ale ve Vašem případě jde o to, že § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jednoznačně: „Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.“

Z uvedeného vyplývá, že pro zaměstnance, který odpracuje celou nebo část své směny v noční době, je délka směny stanovena v rozsahu nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, čímž je plně transponován čl. 7 směrnice 2002/15/ES Evropského parlamentu a Rady ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, kterou se řídí právní úprava § 94 zákoníku práce, připouští, aby se při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vycházelo z pětidenního pracovního týdne. To § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb. nepřipouští, toto ustanovení je kogentní.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail