Hořlavé kapaliny

11 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

Hořlavé kapaliny

16. Červenec 2014 - 14:38 Ctirad Brauer

Dobrý den. Rád bych si ověřil informaci, kterou mi nedávno poskytl jeden požární technik. Jde o skladování hořlavých kapalin. Při výrobě používáme hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Barvy, ředidla. Použití je jen občasné, velmi drobného charakteru. Pro celou výrobní halu máme do 50 l těchto kapalin. Reálně bychom mohli množství snížit i na 20 l. Technik tvrdí, že je nutno tyto kapaliny (plechovky / skleničky), skladovat ve skladu hořlavých kapalin. Ten však nemáme. Zřízení takové skladu, dle platných předpisů a jeho "zkolaudování", by však stálo nemalé peníze. Má skutečně pravdu? Nebo je v pořádku, pokud zaměstnanci hořlavé kapaliny ukládají ve svých pracovních skříňkách. Přijde mi, že kvůli tak malému množství budovat sklad je zcela nesmyslné. Děkuji za odbornou odpověď.

RE: RE: RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 13:43 Anonym
Klasický problém, požadavky na zajištění BOZP, pokud by se měly dodržovat do puntíku ve všech případech, které by mohly nastat, jsou někdy mimo realitu, resp. náklady absolutně neodpovídají riziku, potažmo případným uchráněným hodnotám. Ve vašem případě vám doporučuji koupit speciální bezpečnostní skříň, z nákladu stovek tisíc se dostanete "jen" na desetitisíce. U nás ve firmě s tím nebyl problém jak u při kontrolách hasičů, tak u nejrůznějších auditů. Samozřejmě to nutně vyžaduje předpoklad rozumně uvažujícího kontrolora.

RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 14:46 Dalibor Pretsch
<p>Dobrý den,</p><p>&nbsp;</p><p>"Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny (dle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon)."</p><p>Dle ČSN 650201 Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci:</p>Sklady hořlavých kapalin<br>Hořlavé kapaliny (dále jen HK) se skladují pouze v prostorech k tomuto určených kolaudačním rozhodnutím, které : tvoři samostatný požární úsek s nehořlavými stavebními konstrukcemi a podlahami; kovové konstrukce podlah musí být uzemněny,uzavřený sklad pro HK I. a II. tř. nebezpečnosti v přepravních obalech a kontejnerech musí být na protějších stranách opatřeny větracími otvory :1 % podlahové plochy umístěné 0,5m nad úrovní podlahy,1,3 % podlahové plochy pod stropem,musí ústit do volného prostoru!okna musí být zabezpečena proti zásahu nepovolaných osob, např.: zasklená sklem s drátěnou vložkou, skleněnými tvárnicemi nebo obyčejným sklem, při němž je na vnější straně umístěna drátěná sít' (s max. rozměrem otvoru 10 × 10mm),havarijní jímka musí být na 10 % celkového objemu skladovaných HK, nejméně však na objem největšího obalu (kontejneru), a musí být z nehořlavých hmot:v uzavřeném skladu ji může tvořit nepropustná podlaha místnosti, nepropustný sokl stěn a práh ve vstupních otvorech,nesmí mít spodní výpust' a být přímo propojena s kanalizací,neuzavřený sklad, umístěný mimo ohrazený pozemek závodu, musí být oplocen do výšky nejméně 2,2m s nástavbou dvou řad ostnatého drátu.oplocení musí být vzdáleno od nejbližších obalů a vnější stěny havarijní jímky nejméně 3m, prostor uvnitř skladu musí být zbaven travního porostu.<br>Ve skladech HK musí být:všechny přepravní obaly opatřeny nápisem upozorňujícím na jejich obsah s udáním třídy nebezpečnosti, např. "Nebezpečí ohně hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti" a případně dalším textem,pouze materiály a předměty, související s provozem skladu, případně kosmetické přípravky v přepravních obalech do objemu 1 litr, které se nezapočítávají do celkového množství HK,přepravní obaly s jedním otvorem vždy uloženy otvorem nahoru,nevyčištěné prázdné přepravní obaly uloženy otvorem vzhůru a označeny tabulkou "PRÁZDNÉ OBALY".</br></br><p>Pro hořlavé kapaliny III. a IV. třídy nebezpečnosti lze používat přepravní obaly z plastů a pryže bez omezení.</p><p>&nbsp;</p>

RE: RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 13:50 Ctirad Brauer
Dobrý den, děkuji za odpověď. S ČSN jsem obeznámen. Přesto jsem doufal, že pro skladování pár ks plechovek a pár ks lahví bude existovat nějaké lidské, rozumné řešení, které opravdu nebude obnášet výstavbu skladu v řádu stovek tisíc korun.

RE: RE: RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 13:50 Norbert Chalupa
Tato norma se nevztahuje na případy, kde v požárním úseku je (jednotlivě nebo společně) méně než 20 litrů nízkovroucích kapalin, nebo 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy či 250 litrů hořlavých kapalin II. až IV. třídy nebezpečnosti. Z toho plyne, že Vámi popisované množství problém není. Žádný sklad pro tyto účely nepotřebujete. Uložení kupř. viz Anonym.

RE: RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 14:48 Dalibor Pretsch
Po bližším nahlédnutí do normy upřesňuji, tato norma neplatí pro požární úseky kde se vyskytuje hořlavá kapalina I. tř. nebezpečnosti v množství menším než 50l, takže do 50l jistě nemusí být sklad jako takový.

RE: RE: RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 14:48 Dalibor Pretsch
A koukám, že už mě jiní předběhli :-). Nějak mám na této stránce problém s aktualizacemi odpovědí v diskuzi. Zobrazili se mi až po mé odpovědi...

RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 18:08 ing. Jan Buček
Upozorňuji na ustanovení přílohy č. 7 vyhl. č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tam máte řešení.

RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 18:09 ing. Jan Buček
Upozorňuji na ustanovení přílohy č. 7 vyhl. č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tam máte řešení.

RE: Hořlavé kapaliny

15. Červenec 2014 - 18:47 Tomáš Neugebauer
<p>Jak zde již uvedl p. Ing. Buček, je nezbytné vycházet z přílohy č. 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Zapomeňte na rady z normy nebo stavebního zákona. Z vyhlášky vyplývá, zjednodušeně řečeno, že do 50 l hořlavé kapaliny I. tř. lze skladovat v prostorách užívaných jako dílny, laboratoře, opravny nebo obdobná pracoviště. Tedy nemusíte budovat sklad hořlavých kapalin. </p> <p>Doporučuji seznámit se s požadavky uvedené přílohy: <a href="http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&amp;idBiblio=66453&amp;recShow=40&amp;fulltext=&amp;nr=23~2F2008&amp;part=&amp;name=&amp;rpp=100#parCnt">http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&amp;idBiblio=66453&amp;recShow=40&amp;fulltext=&amp;nr=23~2F2008&amp;part=&amp;name=&amp;rpp=100#parCnt</a></p>

RE: Hořlavé kapaliny

16. Červenec 2014 - 14:38 Ctirad Brauer
Všem diskutujícím děkuji za příspěvky. Vidím, že BOZP a PO nakonec nejsou zase až tak moc postaveny na hlavu a vzpříčeny zdravému rozumu a že reálné řešení se nalézt dá. Poohlížel jsem se po skříních, které jste mi doporučili. Zde mě zase zarazilo, že někteří výrobci uvádějí jako nutnost, takovou skříň připojit na systém nucené ventilace. Vzhledem k tomu, že malá skříň stojí přibližně 30 - 40 000 Kč (což je pro nás již nemalý, avšak ne nereálný náklad), ji pořídíme.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail