Chystáte se na „čarodějnice“?

Poslední dubnový den se na mnoha místech rozzáří ohně na odhánění „zlých sil" podle dávné lidové zvyklosti, pálení čarodějnic. Symbolické ohně jsou pro mnohé příležitostí k setkání, pobavení, ale i pálení nepotřebných věcí. A pro hasiče? Zvýšená doporučení na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.

Chystáte se ve vaší obci společně „oslavit" čarodějnice? Tak nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Ze zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických" ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dbát pokynů příslušníka sboru. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů. Opodstatněné také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.

Při „pálení čarodějnic"  nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.

Počty požárů se zásahem jednotek požární ochrany během pálení čarodějnic

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30. 4.

120

 175

101

59

203

64

110

1. 5.

112

110

 117

63

181

56

121


(Jedná  se o  všechny požáry, včetně těch nesouvisejících s pálením čarodějnic, protože přesná čísla požárů zaviněných čarodějnicemi nelze získat. I tak je ale patrné, že během oslav čarodějnic hasiči zasahovali u nadprůměrného množství požárů. Dlouhodobý průměr je  56 požárů denně)

Za poslední čtyři roky došlo během období 30.4.-1.5. při požárech k usmrcení 4 osob a 17 osob se zranilo.

Ředitel odboru prevence generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser shrnuje:

„ Pro bezproblémový a pohodový průběh pálení čarodějnic musíme dodržovat některá základní doporučení a pravidla požární ochrany jako jsou:

 • pozor na rozšíření požáru
 • nezapomeňte na  ohlášení pálení hasičům
 • nepoužívejte hořlavé kapaliny
 • pozor na vznícení oděvu na osobě, např. při přeskakování ohně
 • mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů
 • vyberte vhodného místo, vzdálenosti od budov,  pozor na vysokou trávu
 • sledujte aktuální povětrností situaci, směr a sílu větru
 • stabilní hranice vatry
 • zábavní pyrotechnika - neházet do otevřeného ohně
 • děti v doprovodu dospělé osoby
 • nenechávat oheň bez dozoru
 • doporučení  - preventivní dohled dobrovolných hasičů

Každý otevřený oheň může vytvořit nebezpečí, zranění osob, ztrátu a poškození majetku, případně ohrožení domácích zvířat".

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail