BOZP při veřejně prospěšných pracích

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Můj syn vykonává veřejně prospěšné práce. Mzdu dostávají od Úřadu práce, ale práci jim zadává a řídí obecní úřad. Podle názoru obecního úřadu nemají prakticky nárok na nic, ani na pitný režim. Já se domnívám, že mají nárok na OOPP (montérky, rukavice pracovní obuv). Vykonávaji práce při údržbě zeleně, přebírají kámen, provádějí pomocné stavební práce, výkopy. Pracují většinou venku na slunci bez možnosti uchýlit se do stínu. Domnívám se, že mají nárok na nápoje.

Osoba vykonávající veřejně prospěšné práce má plné postavení zaměstnance. Zákon o zaměstnanosti také o této osobě hovoří jako o zaměstnanci – viz § 112 odst. 2  zákona o zaměstnanosti „Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.“ 

Sama skutečnost, že úřad práce refunduje, poskytuje obci mzdu za vašeho syna z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti ještě neznamená, že obec s ním nebude zacházet jako s každým jiným zaměstnancem a plnit vůči němu všechny povinnosti v oblasti BOZP. Tedy poskytovat mu OOPP či ochranné nápoje. Opak je pravdou, osoba vykonávající veřejně prospěšné práce je zaměstnanec jako každý jiný. Jde sice o zvláštní způsob pracovního zapojení, protože je účelově určené např. údržbě veřejných prostranství a městské zeleně a časově omezené, ale ve své podstatě je to zaměstnanecký vztah jako každý jiný. Proto i zaměstnavatel musí plnit vůči těmto zaměstnancům všechny povinnosti v oblasti BOZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail