BOZP a PO v příkladech školské praxe

Publikace se zaměřuje na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů BOZP a PO ve školské praxi.

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je úkolem Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.

Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních. Tyto formuláře budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování.

Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO:

 • Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace,
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců,
 • Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání,
 • Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů,
 • Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci,
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,
 • Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele,
 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy,
 • Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních,
 • Kontrolní orgány a jejich činnost,
 • Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům,
 • Nebezpečná místa na školách z pohledu BOZP a PO.

ROMANĚNKO, Jan; SKÁCELÍK, Pavel. BOZP a PO v příkladech školské praxe. 2. vyd. Karviná: Paris, 2018. 405 s. + CD. ISBN 978-80-8717-340-4.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail