Bezpečnost v domácnosti

Zdroj: 

O domově se často soudí, že je oázou klidu a bezpečí. Zavřeme za sebou dveře bytu či domu a máme pocit, že všechny nástrahy zůstaly venku. V médiích či na jiných úrovních se nezřídka probírá, jak by měl vypadat bezpečný silniční provoz, či jak dodržovat bezpečnost na pracovištích atd. O tom, jaké jsou "bezpečnostní předpisy" v domácnostech se však mnoho nezajímáme. A přitom úrazy v domácnosti tvoří u nás i v jiných zemích téměř polovinu z celkového počtu úrazů.

O domově se často soudí, že je oázou klidu a bezpečí. Zavřeme za sebou dveře bytu či domu a máme pocit, že všechny nástrahy zůstaly venku. V médiích či na jiných úrovních se nezřídka probírá, jak by měl vypadat bezpečný silniční provoz či jak dodržovat bezpečnost na pracovištích atd. O tom, jaké jsou „bezpečnostní předpisy“ v domácnostech se však mnoho nezajímáme. A přitom úrazy v domácnosti tvoří u nás i v jiných zemích z celkového počtu úrazů téměř polovinu. Hojně se zde setkáváme s noži, plynem, vodou, elektrickým proudem a dalšími zdroji rizik. Jistě není třeba, abychom se v bytě pohybovali jako po minovém poli a s domácími spotřebiči a nástroji zacházeli jako s možnými třaskavinami. Přesto obezřetné a znalé počínání při domácí práci a jiných domácích činnostech je zcela na místě, a to zejména nyní před Vánocemi, jež by měly být především svátky klidu a pohody.

Následující text nás seznámí s tím, na co si dát pozor, aby se nezměnily v opak. Naše domácnost tak získá větší naději stát se bezpečnější.

Úklid

K předvánočnímu času neodmyslitelně patří důkladný úklid. Velký pozor si dejme především na to, kam stoupáme. Židle, schůdky nebo žebříky musí být stabilní, protiskluzové a nesmějí se viklat. Obuv by měla pevně sedět na noze, neklouzat. Nejnebezpečnější úrazy se stávají při mytí oken. Vhodné je použít stěrku s dlouhou nebo výsuvnou násadou. Lepší je nechat někde šmouhu, než z okna při nebezpečném naklánění vypadnout.

Pozor na čistící prostředky, které vylučují škodlivé chemické látky v množství mnohokrát překračujícím povolenou koncentraci.

Báječným řešením je najmout si na tuto práci profesionální úklidovou firmu. Určitě nestrávíte pohodu u vánočního stromečku s naraženými žebry, bolavými zády nebo zlomenou nohou, což se při úklidu stává nejčastěji.

Práce v kuchyni

Také při práci v kuchyni se dá snadno přijít k úrazu. Častými pomocníky v kuchyni jsou nůž, sekáček a vidlička, ale ty mohou při nesprávném používání nadělat více škody než užitku. Držadlo u řezného nástroje by mělo být dostatečně dlouhé a kuchyňský nůž nebo sekáček v něm pevně usazeny. Kuchyňské nástroje by měly být ostré. A jak správně krájet? Položíme prkénko celou plochou na stůl a prsty ruky, kterou přidržujeme například zpracovávanou zeleninu, jsou pokrčeny do oblouku tak, že nemůže dojít k říznutí. Chléb nejbezpečněji krájíme položený na prkénku, levou rukou ho pevně přidržujeme a pravou rovně odkrajujeme krajíce.

K vykosťování a porcování masa používáme ostrý silnější nůž vhodného tvaru a velikosti. Na kost používáme sekáček a podle její velikosti i paličku přiměřené hmotnosti. Rybu zabíjíme tak, že ji zabalíme nejprve do suché utěrky, aby neklouzala. Jednou rukou ji pevně přidržíme na špalku a omráčíme silným úderem do hlavy mezi oči těžkou paličkou. Pak ji položíme na stůl, přidržíme opět v utěrce a přeřízneme jí ostrým nožem krční obratle za hlavou, až je páteř oddělena od hlavy. Před úkonem zkontrolujeme nasazení paličky i její upevnění, aby se při silném úderu neulomila násada a nezranila nás. Ze zabitých ryb škrabkou odrhneme šupiny, přičemž rybu držíme za hlavou za žábry. Kucháme je tak, že je nejprve lehce zespoda nařízneme ostrým špičatým nožem.

Abychom se neopařili, sléváme vřelou vodu z uvařených brambor tak, že ucho hrnce pevně uchopíme rukou v chňapce (nesmí být děravá), druhou – také v chňapce – posuneme poklici tak, aby na dolním okraji vznikla menší mezera pro odtok vody, a vyléváme do výlevky. Poklici necháme nadále na hrnci, jinak bychom se opařili ucházející párou. Poklici uvolňujeme postupně tak, aby pára pozvolna odcházela v opačném směru, než držíme hrnec.

Stejné nebezpečí vzniká při používání tlakového hrnce. Protože nádoba pracuje pod přetlakem, je náhlé neopatrné otevření hrnce velmi nebezpečné. Nenakláníme se nad pojistným a zároveň signálním ventilem, mohli bychom si opařit ucházející párou obličej a oči.

Pozor na pokličku přiklopenou na škvařícím se sádle nebo smaženém pokrmu. Na poklici se zespoda usazuje kondenzovaná voda z páry, která při odklopení odkápne do rozpáleného tuku a ten se rozstříkne.

Plynová zařízení

V poslední době se dozvídáme z médií, že se množí úrazy způsobené karmou, nebo jinými plynovými zařízeními. Nebezpečné působení plynu je zvýšeno tím, že u většiny lidí je po určité době otupena schopnost cítit zápach unikajícího plynu, a také tím, že při průchodu zeminou, stěnou apod. ztrácí plyn svůj charakteristický zápach. Spotřebiče umísťujeme pouze do prostoru, kde je zajištěno dostatečné množství vzduchu pro dokonalé spalování. Montáže a opravy plynových zařízení by měli provádět pouze lidé s příslušným oprávněním. Při havarijním úniku plynu, při výbuchu nebo požáru uzavřeme přívod plynu před místem poškození, z okolí úniku plynu odstraníme možné zdroje vznícení a okolní prostor dokonale vyvětráme. Dojde-li k požáru, pak je nejlepší použít sněhový hasicí přístroj.

Elektrická zařízení

Práci s elektrickým zařízením bychom měli raději svěřit odborníkům. Mějme na paměti, že špatnou manipulací jsme v ohrožení života.

Rizika úrazu elektrickým proudem mohou být vyvolána:

 • dotykem osob s živými částmi (přímý dotyk),
 • dotykem osob s částmi, které se stávají živými vlivem špatných podmínek (nepřímý dotyk),
 • přiblížením k živým částem pod vysokým napětím,
 • elektrostatickými jevy,
 • vyzařováním tepla nebo ostatními procesy, jako je vystříknutí roztavených částí a chemické účinky zkratu, přetížení atd.

Nikdy neobsluhujeme vodovodní kohoutek, když se současně druhou rukou dotýkáme pračky nebo jiného elektrického spotřebiče. Jakékoliv elektrické zařízení nesmí přijít do styku s vodou. Elektrické přístroje umístěné ve vlhkém nebo mokrém prostředí musí mít vhodné krytí proti vniknutí vody.

O elektrických spotřebičích podrobně informuje článek v Tématické příloze.

Činnosti spojené s Vánocemi

Mnoho horkých chvil můžeme zažít při typických vánočních činnostech jako je vkládání stromečku do stojanu, který má většinou mnohem menší objem než kmen stromu. Pokud máte tupý nůž a nemáte muže kutila, kupte si radši stromek v květináči. A zabráníte řadě úrazů.

Při vánočním pečení si dobře rozmyslíme, při čem nám mohou pomáhat děti. Mohou si zpracovat kousek vlastního těsta, ale při vyndávání horkých plechů by asistovat neměly. Hrozí nepříjemné popálení, které by nám pěkné předvánoční chvilky hodně znepříjemnilo. Také dejme pozor na oříšky, kousky tvrdé potravy, barevné kuličky na zdobení cukroví, aby je dítě nevdechlo.

Svíčky umístíme do stabilního svícnu a zajistíme, aby na ně děti nedosáhly. Starším dětem můžeme dovolit zkusit si zapálit svíčku, ale pouze v naší přítomnosti a potom hned zápalky nebo zapalovač uklidíme.

Vánoce si spousta lidí nedokáže představit bez jmelí, vánoční hvězdy nebo cesmíny na stole. Při požití plodů a listů těchto rostlin hrozí otrava. Pozor na různé éterické oleje, lampové oleje, gelové svíčky (dráždí zažívací ústrojí), prskavky (obsahují jedovaté sloučeniny baria).

Několik zásad pro bezpečný domov

Malé děti musíme mít neustále na očích, ty větší často o bezpečnosti poučovat. A každou závadu, která se v domě či bytě vyskytne, co nejdříve odstranit. Pokusme se vytvořit sobě i dětem klidný a bezpečný domov. Není to záležitost jednoduchá, ale při dodržování následujících zásad se nám to jistě podaří:

 • Připravíme si pohotovostní sadu pro případ nehody, která obsahuje: lékárničku, baterku s náhradními bateriemi, žárovky, svíčky a zápalky, šroubovák;
 • Měli bychom vědět, kde najít a jak vypnout hlavní uzávěr plynu, elektřiny a vody;
 • Vedle telefonu umístit seznam s nejdůležitějšími telefonními čísly;
 • Mít v dosahu hasicí přístroj (pravidelně ho kontrolovat);
 • Určit nejlepší únikovou cestu v případě nutnosti;
 • Elektrospotřebiče, které právě nepoužíváme vypneme nebo vytáhneme ze zásuvky;
 • Nikdy se nedotýkáme elektrospotřebičů mokrýma rukama;
 • Nenecháváme na sporáku rozpálenou pánev bez dohledu;
 • Koberce a rohože patřičně upevníme, pokud jsou v domě dřevěné podlahy, umístíme pod koberce neklouzavé podložky, aby se neposunovaly;
 • Hala a schodiště by měly být patřičně osvětleny;

Pokud jsou v domě malé děti:

 • Na okna upevníme odstranitelné zarážky;
 • Při vaření držadla pánví a hrnců obracíme ke zdi, aby je děti nemohly strhnout nebo do nich náhodně strčit;
 • Pozor na hrnky s horkými nápoji na stole!
 • Raději na nějakou dobu odstraníme ubrusy a dečky, nebo je ke stolu připevníme sponou;
 • Připevníme kolem sporáku bezpečnostní ohrádku, aby na něj děti nedosáhly;
 • Připevníme nad i pod schodištěm bezpečnostní mřížku a zavřeme ji;
 • Dáme z dosahu dětí ostré nože, horkou žehličku, léky, chemikálie apod.;
 • Při žehlení si dáváme pozor, aby se pod prknem nebatolily malé děti.
 • Na zásuvky dáme plastikové zástrčky;
 • Ostré rohy nábytku zakryjeme chráničem;
 • V noci necháváme v dětském pokoji svítit malou lampičku;
 • Na postýlku dáme zábranu, aby dítě nespadlo; 
 • Dětem do 1 roku nedáváme polštář;
 • Dbáme, aby na dosah postýlky nebyly žádné lampy;
 • Při koupání nenecháváme děti samotné, při napouštění vany pouštíme vždy nejdříve studenou vodu;
 • V koupelně použijeme protiskluzové podložky na dlažbu i do vany;
 • Nedáváme dětem rozbité hračky a hračky, jejichž součástí jsou tkanice a stužky delší 15 cm – hrozí uškrcení;

Podělte se s námi o Vaše zkušenosti a životní příběhy na toto téma v diskusi pod článkem. Přidat můžete i odkazy na zajímavé fotografie. Jistě to poučí a potěší ostatní čtenáře.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail